Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårskalendern 2022 ( 1 årgången )

Dölj | Utvidga

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2022
tisdag
02.02.2022
onsdag
03.02.2022
torsdag
04.02.2022
fredag
05.02.2022
lördag
06.02.2022
Kyndelsmässodagen
07.02.2022
måndag
08.02.2022
tisdag
09.02.2022
onsdag
10.02.2022
torsdag
11.02.2022
fredag
12.02.2022
lördag
13.02.2022
Tredje söndagen före fastetiden
(Septuagesima)
14.02.2022
måndag
15.02.2022
tisdag
16.02.2022
onsdag
17.02.2022
torsdag
18.02.2022
fredag
19.02.2022
lördag
20.02.2022
Andra söndagen före fastetiden
(Sexagesima)
21.02.2022
måndag
22.02.2022
tisdag
23.02.2022
onsdag
24.02.2022
torsdag
25.02.2022
fredag
26.02.2022
lördag
27.02.2022
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
28.02.2022
måndag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken