Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårskalendern 2022 ( 1 årgången )

Dölj | Utvidga

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
28.11.2021
Första söndagen i advent
29.11.2021
måndag
30.11.2021
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
01.12.2021
onsdag
02.12.2021
torsdag
03.12.2021
fredag
04.12.2021
lördag
05.12.2021
Andra söndagen i advent
06.12.2021
Självständighetsdagen
07.12.2021
tisdag
08.12.2021
onsdag
09.12.2021
torsdag
10.12.2021
fredag
11.12.2021
lördag
12.12.2021
Tredje söndagen i advent
13.12.2021
måndag
14.12.2021
tisdag
15.12.2021
onsdag
16.12.2021
torsdag
17.12.2021
fredag
18.12.2021
lördag
19.12.2021
Fjärde söndagen i advent
20.12.2021
måndag
21.12.2021
tisdag
22.12.2021
onsdag
23.12.2021
torsdag
24.12.2021
Julaftonen
Julnatten
25.12.2021
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2021
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2021
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2021
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
29.12.2021
onsdag
30.12.2021
torsdag
31.12.2021
Nyårsaftonen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
01.01.2022
Nyårsdagen
02.01.2022
Andra söndagen efter jul
03.01.2022
måndag
04.01.2022
tisdag
05.01.2022
onsdag
06.01.2022
Trettondagen (Epifania)
07.01.2022
fredag
08.01.2022
lördag
09.01.2022
Första söndagen efter trettondagen
10.01.2022
måndag
11.01.2022
tisdag
12.01.2022
onsdag
13.01.2022
torsdag
14.01.2022
fredag
15.01.2022
lördag
16.01.2022
Andra söndagen efter trettondagen
17.01.2022
måndag
18.01.2022
Böndagen för kristen enhet
19.01.2022
Biskop Henriks minnesdag
20.01.2022
torsdag
21.01.2022
fredag
22.01.2022
lördag
23.01.2022
Tredje söndagen efter trettondagen
24.01.2022
måndag
25.01.2022
tisdag
26.01.2022
onsdag
27.01.2022
torsdag
28.01.2022
fredag
29.01.2022
lördag
30.01.2022
Fjärde söndagen efter trettondagen
31.01.2022
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2022
tisdag
02.02.2022
onsdag
03.02.2022
torsdag
04.02.2022
fredag
05.02.2022
lördag
06.02.2022
Kyndelsmässodagen
07.02.2022
måndag
08.02.2022
tisdag
09.02.2022
onsdag
10.02.2022
torsdag
11.02.2022
fredag
12.02.2022
lördag
13.02.2022
Tredje söndagen före fastetiden
(Septuagesima)
14.02.2022
måndag
15.02.2022
tisdag
16.02.2022
onsdag
17.02.2022
torsdag
18.02.2022
fredag
19.02.2022
lördag
20.02.2022
Andra söndagen före fastetiden
(Sexagesima)
21.02.2022
måndag
22.02.2022
tisdag
23.02.2022
onsdag
24.02.2022
torsdag
25.02.2022
fredag
26.02.2022
lördag
27.02.2022
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
28.02.2022
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2022
tisdag
02.03.2022
Askonsdagen
03.03.2022
torsdag
04.03.2022
fredag
05.03.2022
lördag
06.03.2022
Första söndagen i fastan (Invocavit)
07.03.2022
måndag
08.03.2022
tisdag
09.03.2022
onsdag
10.03.2022
torsdag
11.03.2022
fredag
12.03.2022
lördag
13.03.2022
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
14.03.2022
måndag
15.03.2022
tisdag
16.03.2022
onsdag
17.03.2022
torsdag
18.03.2022
fredag
19.03.2022
lördag
20.03.2022
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
21.03.2022
måndag
22.03.2022
tisdag
23.03.2022
onsdag
24.03.2022
torsdag
25.03.2022
fredag
26.03.2022
lördag
27.03.2022
Marie bebådelsedag
28.03.2022
måndag
29.03.2022
tisdag
30.03.2022
onsdag
31.03.2022
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2022
fredag
02.04.2022
lördag
03.04.2022
Femte söndagen i fastan (Judica)
04.04.2022
måndag
05.04.2022
tisdag
06.04.2022
onsdag
07.04.2022
torsdag
08.04.2022
fredag
09.04.2022
lördag
10.04.2022
Palmsöndagen
11.04.2022
Måndagen i stilla veckan
12.04.2022
Tisdagen i stilla veckan
13.04.2022
Onsdagen i stilla veckan
14.04.2022
Skärtorsdagen
15.04.2022
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
16.04.2022
Den stilla lördagen
Påsknatten
17.04.2022
Påskdagen
18.04.2022
Annandag påsk
19.04.2022
Tisdagen efter påsk
20.04.2022
Onsdagen efter påsk
21.04.2022
Torsdagen efter påsk
22.04.2022
Fredagen efter påsk
23.04.2022
Lördagen efter påsk
24.04.2022
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
25.04.2022
måndag
26.04.2022
tisdag
27.04.2022
onsdag
28.04.2022
torsdag
29.04.2022
fredag
30.04.2022
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2022
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
02.05.2022
måndag
03.05.2022
tisdag
04.05.2022
onsdag
05.05.2022
torsdag
06.05.2022
fredag
07.05.2022
lördag
08.05.2022
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
09.05.2022
måndag
10.05.2022
tisdag
11.05.2022
onsdag
12.05.2022
torsdag
13.05.2022
fredag
14.05.2022
lördag
15.05.2022
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
16.05.2022
måndag
17.05.2022
tisdag
18.05.2022
onsdag
19.05.2022
torsdag
20.05.2022
fredag
21.05.2022
lördag
22.05.2022
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
23.05.2022
måndag
24.05.2022
tisdag
25.05.2022
onsdag
26.05.2022
Kristi himmelsfärdsdag
27.05.2022
fredag
28.05.2022
lördag
29.05.2022
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
30.05.2022
måndag
31.05.2022
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2022
onsdag
02.06.2022
torsdag
03.06.2022
fredag
04.06.2022
Pingstaftonen
05.06.2022
Pingstdagen
06.06.2022
måndag
07.06.2022
tisdag
08.06.2022
onsdag
09.06.2022
torsdag
10.06.2022
fredag
11.06.2022
lördag
12.06.2022
Treenighetssöndagen
13.06.2022
måndag
14.06.2022
tisdag
15.06.2022
onsdag
16.06.2022
torsdag
17.06.2022
fredag
18.06.2022
lördag
19.06.2022
Andra söndagen efter pingst
20.06.2022
måndag
21.06.2022
tisdag
22.06.2022
onsdag
23.06.2022
torsdag
24.06.2022
fredag
25.06.2022
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
26.06.2022
Tredje söndagen efter pingst
27.06.2022
måndag
28.06.2022
tisdag
29.06.2022
onsdag
30.06.2022
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2022
fredag
02.07.2022
lördag
03.07.2022
Fjärde söndagen efter pingst
04.07.2022
måndag
05.07.2022
tisdag
06.07.2022
onsdag
07.07.2022
torsdag
08.07.2022
fredag
09.07.2022
lördag
10.07.2022
Femte söndagen efter pingst
11.07.2022
måndag
12.07.2022
tisdag
13.07.2022
onsdag
14.07.2022
torsdag
15.07.2022
fredag
16.07.2022
lördag
17.07.2022
Apostladagen
18.07.2022
måndag
19.07.2022
tisdag
20.07.2022
onsdag
21.07.2022
torsdag
22.07.2022
fredag
23.07.2022
lördag
24.07.2022
Sjunde söndagen efter pingst
25.07.2022
måndag
26.07.2022
tisdag
27.07.2022
onsdag
28.07.2022
torsdag
29.07.2022
fredag
30.07.2022
lördag
31.07.2022
Kristi förklarings dag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2022
måndag
02.08.2022
tisdag
03.08.2022
onsdag
04.08.2022
torsdag
05.08.2022
fredag
06.08.2022
lördag
07.08.2022
Nionde söndagen efter pingst
08.08.2022
måndag
09.08.2022
tisdag
10.08.2022
onsdag
11.08.2022
torsdag
12.08.2022
fredag
13.08.2022
lördag
14.08.2022
Tionde söndagen efter pingst
15.08.2022
måndag
16.08.2022
tisdag
17.08.2022
onsdag
18.08.2022
torsdag
19.08.2022
fredag
20.08.2022
lördag
21.08.2022
Elfte söndagen efter pingst
22.08.2022
måndag
23.08.2022
tisdag
24.08.2022
onsdag
25.08.2022
torsdag
26.08.2022
fredag
27.08.2022
lördag
28.08.2022
Tolfte söndagen efter pingst
29.08.2022
måndag
30.08.2022
tisdag
31.08.2022
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2022
torsdag
02.09.2022
fredag
03.09.2022
lördag
04.09.2022
Trettonde söndagen efter pingst
05.09.2022
måndag
06.09.2022
tisdag
07.09.2022
onsdag
08.09.2022
torsdag
09.09.2022
fredag
10.09.2022
lördag
11.09.2022
Fjortonde söndagen efter pingst
12.09.2022
måndag
13.09.2022
tisdag
14.09.2022
onsdag
15.09.2022
torsdag
16.09.2022
fredag
17.09.2022
lördag
18.09.2022
Femtonde söndagen efter pingst
19.09.2022
måndag
20.09.2022
tisdag
21.09.2022
onsdag
22.09.2022
torsdag
23.09.2022
fredag
24.09.2022
lördag
25.09.2022
Sextonde söndagen efter pingst
26.09.2022
måndag
27.09.2022
tisdag
28.09.2022
onsdag
29.09.2022
torsdag
30.09.2022
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2022
lördag
02.10.2022
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
03.10.2022
måndag
04.10.2022
tisdag
05.10.2022
onsdag
06.10.2022
torsdag
07.10.2022
fredag
08.10.2022
lördag
09.10.2022
Adertonde söndagen efter pingst
10.10.2022
måndag
11.10.2022
tisdag
12.10.2022
onsdag
13.10.2022
torsdag
14.10.2022
fredag
15.10.2022
lördag
16.10.2022
Nittonde söndagen efter pingst
17.10.2022
måndag
18.10.2022
tisdag
19.10.2022
onsdag
20.10.2022
torsdag
21.10.2022
fredag
22.10.2022
lördag
23.10.2022
Tjugonde söndagen efter pingst
24.10.2022
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2022
tisdag
26.10.2022
onsdag
27.10.2022
torsdag
28.10.2022
fredag
29.10.2022
lördag
30.10.2022
Tjugoförsta söndagen efter pingst
31.10.2022
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2022
tisdag
02.11.2022
onsdag
03.11.2022
torsdag
04.11.2022
fredag
05.11.2022
Alla helgons dag
06.11.2022
Reformationsdagen
07.11.2022
måndag
08.11.2022
tisdag
09.11.2022
onsdag
10.11.2022
torsdag
11.11.2022
fredag
12.11.2022
lördag
13.11.2022
Uppbrottets söndag
14.11.2022
måndag
15.11.2022
tisdag
16.11.2022
onsdag
17.11.2022
torsdag
18.11.2022
fredag
19.11.2022
lördag
20.11.2022
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
21.11.2022
måndag
22.11.2022
tisdag
23.11.2022
onsdag
24.11.2022
torsdag
25.11.2022
fredag
26.11.2022
lördag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken