Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårskalendern 2023 ( 2 årgången )

Dölj | Utvidga

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2023
onsdag
02.02.2023
torsdag
03.02.2023
fredag
04.02.2023
lördag
05.02.2023
Kyndelsmässodagen
06.02.2023
måndag
07.02.2023
tisdag
08.02.2023
onsdag
09.02.2023
torsdag
10.02.2023
fredag
11.02.2023
lördag
12.02.2023
Andra söndagen före fastetiden
(Sexagesima)
13.02.2023
måndag
14.02.2023
tisdag
15.02.2023
onsdag
16.02.2023
torsdag
17.02.2023
fredag
18.02.2023
lördag
19.02.2023
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
20.02.2023
måndag
21.02.2023
tisdag
22.02.2023
Askonsdagen
23.02.2023
torsdag
24.02.2023
fredag
25.02.2023
lördag
26.02.2023
Första söndagen i fastan (Invocavit)
27.02.2023
måndag
28.02.2023
tisdag
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken