Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårskalendern 2023 ( 2 årgången )

Dölj | Utvidga

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
27.11.2022
Första söndagen i advent
28.11.2022
måndag
29.11.2022
tisdag
30.11.2022
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
01.12.2022
torsdag
02.12.2022
fredag
03.12.2022
lördag
04.12.2022
Andra söndagen i advent
05.12.2022
måndag
06.12.2022
Självständighetsdagen
07.12.2022
onsdag
08.12.2022
torsdag
09.12.2022
fredag
10.12.2022
lördag
11.12.2022
Tredje söndagen i advent
12.12.2022
måndag
13.12.2022
tisdag
14.12.2022
onsdag
15.12.2022
torsdag
16.12.2022
fredag
17.12.2022
lördag
18.12.2022
Fjärde söndagen i advent
19.12.2022
måndag
20.12.2022
tisdag
21.12.2022
onsdag
22.12.2022
torsdag
23.12.2022
fredag
24.12.2022
Julaftonen
Julnatten
25.12.2022
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2022
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2022
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2022
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
29.12.2022
torsdag
30.12.2022
fredag
31.12.2022
Nyårsaftonen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
01.01.2023
Nyårsdagen
02.01.2023
måndag
03.01.2023
tisdag
04.01.2023
onsdag
05.01.2023
torsdag
06.01.2023
Trettondagen (Epifania)
07.01.2023
lördag
08.01.2023
Första söndagen efter trettondagen
09.01.2023
måndag
10.01.2023
tisdag
11.01.2023
onsdag
12.01.2023
torsdag
13.01.2023
fredag
14.01.2023
lördag
15.01.2023
Andra söndagen efter trettondagen
16.01.2023
måndag
17.01.2023
tisdag
18.01.2023
Böndagen för kristen enhet
19.01.2023
Biskop Henriks minnesdag
20.01.2023
fredag
21.01.2023
lördag
22.01.2023
Tredje söndagen efter trettondagen
23.01.2023
måndag
24.01.2023
tisdag
25.01.2023
onsdag
26.01.2023
torsdag
27.01.2023
fredag
28.01.2023
lördag
29.01.2023
Fjärde söndagen efter trettondagen
30.01.2023
måndag
31.01.2023
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2023
onsdag
02.02.2023
torsdag
03.02.2023
fredag
04.02.2023
lördag
05.02.2023
Kyndelsmässodagen
06.02.2023
måndag
07.02.2023
tisdag
08.02.2023
onsdag
09.02.2023
torsdag
10.02.2023
fredag
11.02.2023
lördag
12.02.2023
Andra söndagen före fastetiden
(Sexagesima)
13.02.2023
måndag
14.02.2023
tisdag
15.02.2023
onsdag
16.02.2023
torsdag
17.02.2023
fredag
18.02.2023
lördag
19.02.2023
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
20.02.2023
måndag
21.02.2023
tisdag
22.02.2023
Askonsdagen
23.02.2023
torsdag
24.02.2023
fredag
25.02.2023
lördag
26.02.2023
Första söndagen i fastan (Invocavit)
27.02.2023
måndag
28.02.2023
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2023
onsdag
02.03.2023
torsdag
03.03.2023
fredag
04.03.2023
lördag
05.03.2023
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
06.03.2023
måndag
07.03.2023
tisdag
08.03.2023
onsdag
09.03.2023
torsdag
10.03.2023
fredag
11.03.2023
lördag
12.03.2023
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
13.03.2023
måndag
14.03.2023
tisdag
15.03.2023
onsdag
16.03.2023
torsdag
17.03.2023
fredag
18.03.2023
lördag
19.03.2023
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
20.03.2023
måndag
21.03.2023
tisdag
22.03.2023
onsdag
23.03.2023
torsdag
24.03.2023
fredag
25.03.2023
lördag
26.03.2023
Marie bebådelsedag
27.03.2023
måndag
28.03.2023
tisdag
29.03.2023
onsdag
30.03.2023
torsdag
31.03.2023
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2023
lördag
02.04.2023
Palmsöndagen
03.04.2023
Måndagen i stilla veckan
04.04.2023
Tisdagen i stilla veckan
05.04.2023
Onsdagen i stilla veckan
06.04.2023
Skärtorsdagen
07.04.2023
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
08.04.2023
Den stilla lördagen
Påsknatten
09.04.2023
Påskdagen
10.04.2023
Annandag påsk
11.04.2023
Tisdagen efter påsk
12.04.2023
Onsdagen efter påsk
13.04.2023
Torsdagen efter påsk
14.04.2023
Fredagen efter påsk
15.04.2023
Lördagen efter påsk
16.04.2023
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
17.04.2023
måndag
18.04.2023
tisdag
19.04.2023
onsdag
20.04.2023
torsdag
21.04.2023
fredag
22.04.2023
lördag
23.04.2023
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
24.04.2023
måndag
25.04.2023
tisdag
26.04.2023
onsdag
27.04.2023
torsdag
28.04.2023
fredag
29.04.2023
lördag
30.04.2023
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2023
måndag
02.05.2023
tisdag
03.05.2023
onsdag
04.05.2023
torsdag
05.05.2023
fredag
06.05.2023
lördag
07.05.2023
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
08.05.2023
måndag
09.05.2023
tisdag
10.05.2023
onsdag
11.05.2023
torsdag
12.05.2023
fredag
13.05.2023
lördag
14.05.2023
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
15.05.2023
måndag
16.05.2023
tisdag
17.05.2023
onsdag
18.05.2023
Kristi himmelsfärdsdag
19.05.2023
fredag
20.05.2023
lördag
21.05.2023
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
22.05.2023
måndag
23.05.2023
tisdag
24.05.2023
onsdag
25.05.2023
torsdag
26.05.2023
fredag
27.05.2023
Pingstaftonen
28.05.2023
Pingstdagen
29.05.2023
måndag
30.05.2023
tisdag
31.05.2023
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2023
torsdag
02.06.2023
fredag
03.06.2023
lördag
04.06.2023
Treenighetssöndagen
05.06.2023
måndag
06.06.2023
tisdag
07.06.2023
onsdag
08.06.2023
torsdag
09.06.2023
fredag
10.06.2023
lördag
11.06.2023
Andra söndagen efter pingst
12.06.2023
måndag
13.06.2023
tisdag
14.06.2023
onsdag
15.06.2023
torsdag
16.06.2023
fredag
17.06.2023
lördag
18.06.2023
Tredje söndagen efter pingst
19.06.2023
måndag
20.06.2023
tisdag
21.06.2023
onsdag
22.06.2023
torsdag
23.06.2023
fredag
24.06.2023
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
25.06.2023
Fjärde söndagen efter pingst
26.06.2023
måndag
27.06.2023
tisdag
28.06.2023
onsdag
29.06.2023
torsdag
30.06.2023
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2023
lördag
02.07.2023
Femte söndagen efter pingst
03.07.2023
måndag
04.07.2023
tisdag
05.07.2023
onsdag
06.07.2023
torsdag
07.07.2023
fredag
08.07.2023
lördag
09.07.2023
Apostladagen
10.07.2023
måndag
11.07.2023
tisdag
12.07.2023
onsdag
13.07.2023
torsdag
14.07.2023
fredag
15.07.2023
lördag
16.07.2023
Sjunde söndagen efter pingst
17.07.2023
måndag
18.07.2023
tisdag
19.07.2023
onsdag
20.07.2023
torsdag
21.07.2023
fredag
22.07.2023
lördag
23.07.2023
Kristi förklarings dag
24.07.2023
måndag
25.07.2023
tisdag
26.07.2023
onsdag
27.07.2023
torsdag
28.07.2023
fredag
29.07.2023
lördag
30.07.2023
Nionde söndagen efter pingst
31.07.2023
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2023
tisdag
02.08.2023
onsdag
03.08.2023
torsdag
04.08.2023
fredag
05.08.2023
lördag
06.08.2023
Tionde söndagen efter pingst
07.08.2023
måndag
08.08.2023
tisdag
09.08.2023
onsdag
10.08.2023
torsdag
11.08.2023
fredag
12.08.2023
lördag
13.08.2023
Elfte söndagen efter pingst
14.08.2023
måndag
15.08.2023
tisdag
16.08.2023
onsdag
17.08.2023
torsdag
18.08.2023
fredag
19.08.2023
lördag
20.08.2023
Tolfte söndagen efter pingst
21.08.2023
måndag
22.08.2023
tisdag
23.08.2023
onsdag
24.08.2023
torsdag
25.08.2023
fredag
26.08.2023
lördag
27.08.2023
Trettonde söndagen efter pingst
28.08.2023
måndag
29.08.2023
tisdag
30.08.2023
onsdag
31.08.2023
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2023
fredag
02.09.2023
lördag
03.09.2023
Fjortonde söndagen efter pingst
04.09.2023
måndag
05.09.2023
tisdag
06.09.2023
onsdag
07.09.2023
torsdag
08.09.2023
fredag
09.09.2023
lördag
10.09.2023
Femtonde söndagen efter pingst
11.09.2023
måndag
12.09.2023
tisdag
13.09.2023
onsdag
14.09.2023
torsdag
15.09.2023
fredag
16.09.2023
lördag
17.09.2023
Sextonde söndagen efter pingst
18.09.2023
måndag
19.09.2023
tisdag
20.09.2023
onsdag
21.09.2023
torsdag
22.09.2023
fredag
23.09.2023
lördag
24.09.2023
Sjuttonde söndagen efter pingst
25.09.2023
måndag
26.09.2023
tisdag
27.09.2023
onsdag
28.09.2023
torsdag
29.09.2023
fredag
30.09.2023
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2023
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
02.10.2023
måndag
03.10.2023
tisdag
04.10.2023
onsdag
05.10.2023
torsdag
06.10.2023
fredag
07.10.2023
lördag
08.10.2023
Nittonde söndagen efter pingst
09.10.2023
måndag
10.10.2023
tisdag
11.10.2023
onsdag
12.10.2023
torsdag
13.10.2023
fredag
14.10.2023
lördag
15.10.2023
Tjugonde söndagen efter pingst
16.10.2023
måndag
17.10.2023
tisdag
18.10.2023
onsdag
19.10.2023
torsdag
20.10.2023
fredag
21.10.2023
lördag
22.10.2023
Tjugoförsta söndagen efter pingst
23.10.2023
måndag
24.10.2023
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2023
onsdag
26.10.2023
torsdag
27.10.2023
fredag
28.10.2023
lördag
29.10.2023
Reformationsdagen
30.10.2023
måndag
31.10.2023
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2023
onsdag
02.11.2023
torsdag
03.11.2023
fredag
04.11.2023
Alla helgons dag
05.11.2023
Tjugotredje söndagen efter pingst
06.11.2023
måndag
07.11.2023
tisdag
08.11.2023
onsdag
09.11.2023
torsdag
10.11.2023
fredag
11.11.2023
lördag
12.11.2023
Tjugofjärde söndagen efter pingst
13.11.2023
måndag
14.11.2023
tisdag
15.11.2023
onsdag
16.11.2023
torsdag
17.11.2023
fredag
18.11.2023
lördag
19.11.2023
Uppbrottets söndag
20.11.2023
måndag
21.11.2023
tisdag
22.11.2023
onsdag
23.11.2023
torsdag
24.11.2023
fredag
25.11.2023
lördag
26.11.2023
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
27.11.2023
måndag
28.11.2023
tisdag
29.11.2023
onsdag
30.11.2023
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
01.12.2023
fredag
02.12.2023
lördag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken