Evangelieboken och kyrkoåret

Kyrkoårskalendern 2024 ( 3 årgången )

Dölj | Utvidga

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]December[</span>]December
03.12.2023
Första söndagen i advent
04.12.2023
måndag
05.12.2023
tisdag
06.12.2023
Självständighetsdagen
07.12.2023
torsdag
08.12.2023
fredag
09.12.2023
lördag
10.12.2023
Andra söndagen i advent
11.12.2023
måndag
12.12.2023
tisdag
13.12.2023
onsdag
14.12.2023
torsdag
15.12.2023
fredag
16.12.2023
lördag
17.12.2023
Tredje söndagen i advent
18.12.2023
måndag
19.12.2023
tisdag
20.12.2023
onsdag
21.12.2023
torsdag
22.12.2023
fredag
23.12.2023
lördag
24.12.2023
Fjärde söndagen i advent
24.12.2023
Julaftonen
Julnatten
25.12.2023
Julmorgonen
Juldagen
26.12.2023
Stefanidagen (Annandag jul)
27.12.2023
Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
28.12.2023
Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
29.12.2023
fredag
30.12.2023
lördag
31.12.2023
Första söndagen efter jul
31.12.2023
Nyårsaftonen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Januari[</span>]Januari
01.01.2024
Nyårsdagen
02.01.2024
tisdag
03.01.2024
onsdag
04.01.2024
torsdag
05.01.2024
fredag
06.01.2024
Trettondagen (Epifania)
07.01.2024
Första söndagen efter trettondagen
08.01.2024
måndag
09.01.2024
tisdag
10.01.2024
onsdag
11.01.2024
torsdag
12.01.2024
fredag
13.01.2024
lördag
14.01.2024
Andra söndagen efter trettondagen
15.01.2024
måndag
16.01.2024
tisdag
17.01.2024
onsdag
18.01.2024
Böndagen för kristen enhet
19.01.2024
Biskop Henriks minnesdag
20.01.2024
lördag
21.01.2024
Tredje söndagen efter trettondagen
22.01.2024
måndag
23.01.2024
tisdag
24.01.2024
onsdag
25.01.2024
torsdag
26.01.2024
fredag
27.01.2024
lördag
28.01.2024
Tredje söndagen före fastetiden
(Septuagesima)
29.01.2024
måndag
30.01.2024
tisdag
31.01.2024
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Februari[</span>]Februari
01.02.2024
torsdag
02.02.2024
fredag
03.02.2024
lördag
04.02.2024
Kyndelsmässodagen
05.02.2024
måndag
06.02.2024
tisdag
07.02.2024
onsdag
08.02.2024
torsdag
09.02.2024
fredag
10.02.2024
lördag
11.02.2024
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
12.02.2024
måndag
13.02.2024
tisdag
14.02.2024
Askonsdagen
15.02.2024
torsdag
16.02.2024
fredag
17.02.2024
lördag
18.02.2024
Första söndagen i fastan (Invocavit)
19.02.2024
måndag
20.02.2024
tisdag
21.02.2024
onsdag
22.02.2024
torsdag
23.02.2024
fredag
24.02.2024
lördag
25.02.2024
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
26.02.2024
måndag
27.02.2024
tisdag
28.02.2024
onsdag
29.02.2024
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Mars[</span>]Mars
01.03.2024
fredag
02.03.2024
lördag
03.03.2024
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
04.03.2024
måndag
05.03.2024
tisdag
06.03.2024
onsdag
07.03.2024
torsdag
08.03.2024
fredag
09.03.2024
lördag
10.03.2024
Fjärde söndagen i fastan
(Midfastosöndagen, Laetare)
11.03.2024
måndag
12.03.2024
tisdag
13.03.2024
onsdag
14.03.2024
torsdag
15.03.2024
fredag
16.03.2024
lördag
17.03.2024
Marie bebådelsedag
18.03.2024
måndag
19.03.2024
tisdag
20.03.2024
onsdag
21.03.2024
torsdag
22.03.2024
fredag
23.03.2024
lördag
24.03.2024
Palmsöndagen
25.03.2024
Måndagen i stilla veckan
26.03.2024
Tisdagen i stilla veckan
27.03.2024
Onsdagen i stilla veckan
28.03.2024
Skärtorsdagen
29.03.2024
Långfredagen
Vid Jesu dödsstund
Långfredagens kväll
30.03.2024
Den stilla lördagen
Påsknatten
31.03.2024
Påskdagen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]April[</span>]April
01.04.2024
Annandag påsk
02.04.2024
Tisdagen efter påsk
03.04.2024
Onsdagen efter påsk
04.04.2024
Torsdagen efter påsk
05.04.2024
Fredagen efter påsk
06.04.2024
Lördagen efter påsk
07.04.2024
Första söndagen efter påsk
(Quasimodogeniti)
08.04.2024
måndag
09.04.2024
tisdag
10.04.2024
onsdag
11.04.2024
torsdag
12.04.2024
fredag
13.04.2024
lördag
14.04.2024
Andra söndagen efter påsk
(Misericordia Domini)
15.04.2024
måndag
16.04.2024
tisdag
17.04.2024
onsdag
18.04.2024
torsdag
19.04.2024
fredag
20.04.2024
lördag
21.04.2024
Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
22.04.2024
måndag
23.04.2024
tisdag
24.04.2024
onsdag
25.04.2024
torsdag
26.04.2024
fredag
27.04.2024
lördag
28.04.2024
Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
29.04.2024
måndag
30.04.2024
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
01.05.2024
onsdag
02.05.2024
torsdag
03.05.2024
fredag
04.05.2024
lördag
05.05.2024
Femte söndagen efter påsk
(Bönsöndagen, Rogate)
06.05.2024
måndag
07.05.2024
tisdag
08.05.2024
onsdag
09.05.2024
Kristi himmelsfärdsdag
10.05.2024
fredag
11.05.2024
lördag
12.05.2024
Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
13.05.2024
måndag
14.05.2024
tisdag
15.05.2024
onsdag
16.05.2024
torsdag
17.05.2024
fredag
18.05.2024
Pingstaftonen
19.05.2024
Pingstdagen
20.05.2024
måndag
21.05.2024
tisdag
22.05.2024
onsdag
23.05.2024
torsdag
24.05.2024
fredag
25.05.2024
lördag
26.05.2024
Treenighetssöndagen
27.05.2024
måndag
28.05.2024
tisdag
29.05.2024
onsdag
30.05.2024
torsdag
31.05.2024
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2024
lördag
02.06.2024
Andra söndagen efter pingst
03.06.2024
måndag
04.06.2024
tisdag
05.06.2024
onsdag
06.06.2024
torsdag
07.06.2024
fredag
08.06.2024
lördag
09.06.2024
Tredje söndagen efter pingst
10.06.2024
måndag
11.06.2024
tisdag
12.06.2024
onsdag
13.06.2024
torsdag
14.06.2024
fredag
15.06.2024
lördag
16.06.2024
Fjärde söndagen efter pingst
17.06.2024
måndag
18.06.2024
tisdag
19.06.2024
onsdag
20.06.2024
torsdag
21.06.2024
fredag
22.06.2024
Midsommardagen
(Johannes döparens dag)
23.06.2024
Femte söndagen efter pingst
24.06.2024
måndag
25.06.2024
tisdag
26.06.2024
onsdag
27.06.2024
torsdag
28.06.2024
fredag
29.06.2024
lördag
30.06.2024
Apostladagen
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
01.07.2024
måndag
02.07.2024
tisdag
03.07.2024
onsdag
04.07.2024
torsdag
05.07.2024
fredag
06.07.2024
lördag
07.07.2024
Sjunde söndagen efter pingst
08.07.2024
måndag
09.07.2024
tisdag
10.07.2024
onsdag
11.07.2024
torsdag
12.07.2024
fredag
13.07.2024
lördag
14.07.2024
Kristi förklarings dag
15.07.2024
måndag
16.07.2024
tisdag
17.07.2024
onsdag
18.07.2024
torsdag
19.07.2024
fredag
20.07.2024
lördag
21.07.2024
Nionde söndagen efter pingst
22.07.2024
måndag
23.07.2024
tisdag
24.07.2024
onsdag
25.07.2024
torsdag
26.07.2024
fredag
27.07.2024
lördag
28.07.2024
Tionde söndagen efter pingst
29.07.2024
måndag
30.07.2024
tisdag
31.07.2024
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2024
torsdag
02.08.2024
fredag
03.08.2024
lördag
04.08.2024
Elfte söndagen efter pingst
05.08.2024
måndag
06.08.2024
tisdag
07.08.2024
onsdag
08.08.2024
torsdag
09.08.2024
fredag
10.08.2024
lördag
11.08.2024
Tolfte söndagen efter pingst
12.08.2024
måndag
13.08.2024
tisdag
14.08.2024
onsdag
15.08.2024
torsdag
16.08.2024
fredag
17.08.2024
lördag
18.08.2024
Trettonde söndagen efter pingst
19.08.2024
måndag
20.08.2024
tisdag
21.08.2024
onsdag
22.08.2024
torsdag
23.08.2024
fredag
24.08.2024
lördag
25.08.2024
Fjortonde söndagen efter pingst
26.08.2024
måndag
27.08.2024
tisdag
28.08.2024
onsdag
29.08.2024
torsdag
30.08.2024
fredag
31.08.2024
lördag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2024
Femtonde söndagen efter pingst
02.09.2024
måndag
03.09.2024
tisdag
04.09.2024
onsdag
05.09.2024
torsdag
06.09.2024
fredag
07.09.2024
lördag
08.09.2024
Sextonde söndagen efter pingst
09.09.2024
måndag
10.09.2024
tisdag
11.09.2024
onsdag
12.09.2024
torsdag
13.09.2024
fredag
14.09.2024
lördag
15.09.2024
Sjuttonde söndagen efter pingst
16.09.2024
måndag
17.09.2024
tisdag
18.09.2024
onsdag
19.09.2024
torsdag
20.09.2024
fredag
21.09.2024
lördag
22.09.2024
Adertonde söndagen efter pingst
23.09.2024
måndag
24.09.2024
tisdag
25.09.2024
onsdag
26.09.2024
torsdag
27.09.2024
fredag
28.09.2024
lördag
29.09.2024
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
30.09.2024
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2024
tisdag
02.10.2024
onsdag
03.10.2024
torsdag
04.10.2024
fredag
05.10.2024
lördag
06.10.2024
Tjugonde söndagen efter pingst
07.10.2024
måndag
08.10.2024
tisdag
09.10.2024
onsdag
10.10.2024
torsdag
11.10.2024
fredag
12.10.2024
lördag
13.10.2024
Tjugoförsta söndagen efter pingst
14.10.2024
måndag
15.10.2024
tisdag
16.10.2024
onsdag
17.10.2024
torsdag
18.10.2024
fredag
19.10.2024
lördag
20.10.2024
Reformationsdagen
21.10.2024
måndag
22.10.2024
tisdag
23.10.2024
onsdag
24.10.2024
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2024
fredag
26.10.2024
lördag
27.10.2024
Tjugotredje söndagen efter pingst
28.10.2024
måndag
29.10.2024
tisdag
30.10.2024
onsdag
31.10.2024
torsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2024
fredag
02.11.2024
Alla helgons dag
03.11.2024
Tjugofjärde söndagen efter pingst
04.11.2024
måndag
05.11.2024
tisdag
06.11.2024
onsdag
07.11.2024
torsdag
08.11.2024
fredag
09.11.2024
lördag
10.11.2024
Tjugofemte söndagen efter pingst
11.11.2024
måndag
12.11.2024
tisdag
13.11.2024
onsdag
14.11.2024
torsdag
15.11.2024
fredag
16.11.2024
lördag
17.11.2024
Uppbrottets söndag
18.11.2024
måndag
19.11.2024
tisdag
20.11.2024
onsdag
21.11.2024
torsdag
22.11.2024
fredag
23.11.2024
lördag
24.11.2024
Domsöndagen
(Kristi konungaväldes söndag)
25.11.2024
måndag
26.11.2024
tisdag
27.11.2024
onsdag
28.11.2024
torsdag
29.11.2024
fredag
30.11.2024
lördag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken