Evankeliumikirja ja kirkkovuosi

Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)

Tulostettava versio (rtf) | Joulujakso, jouluaika

Jumala on rakkaus

Joulukuun 27. päivä on vanhan ajan lopulta asti omistettu apostoli Johannekselle, joka kirkon perinteessä on samastettu neljännen evankeliumin kirjoittajaan. Johanneksen päivän sijoittaminen joulunpyhiin johtunee siitä, että Johanneksen evankeliumin alku julistaa Sanan lihaksituloa.

Johannes korostaa Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan. Tämä rakkaus on tullut ilmi Jeesuksen syntymässä. Jumalan rakkaus velvoittaa kristityt rakastamaan toisiaan.

Liturginen väri:valkoinen

Virsisuositukset:

Alkuvirsiä

17

Ilon päivä verraton

 

19

Syntyi tänne Jumala

Päivän virsiä

260

Niin suuresti on Jumala

 

261

Oi iloitkaa, te kristityt

Raamatuntekstit

Psalmi

Antifoni:

Minä julistan sinun suuruuttasi.
Levitköön sanoma sinun hyvyytesi runsaudesta.

Ps. 145:6-7

TAI

Viisaus avaa Herraa pelkäävän suun keskellä seurakuntaa.
Hän saa periä riemuseppeleen ja iankaikkisen ilon.

Sir. 15:5-6

Psalmi:

Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu,
kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit.
  Heidät on istutettu Herran temppeliin,
  he kukoistavat Jumalamme esipihoilla.
Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan,
versovat ja vihannoivat,
kertovat Herran oikeamielisyydestä.
  Herra on minun turvakallioni,
  hän ei tee vääryyttä.

Ps. 92:13-16

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen,
ja siitä me todistamme.

1. Joh. 1:2


Ensimmäinen lukukappale

Sananl. 8:1, 22-30

Kuulkaa! Viisaus kutsuu,
ymmärrys korottaa äänensä.
    ”Minut Herra loi ennen kaikkea muuta,
luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.
Iankaikkisuudesta minä sain alkuni,
kaiken alussa, ennen kuin maata oli.
Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut,
ei lähteitä tuomaan niiden vettä.
Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen,
ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin,
ennen kuin hän teki maat ja mannut,
ennen kuin oli hiekan jyvääkään.
Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen
ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle,
kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet
ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan,
kun hän pani merelle rajat,
loi rannat patoamaan sen vedet,
ja kun hän lujitti maan perustukset.
Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään,
hänen ilonaan päivät pitkät,
kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään.”

Toinen lukukappale

1. Joh. 2:28-3: 3

Niin, lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta.
    Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.

Evankeliumi

Joh. 21:19-24

Jeesus sanoi Pietarille: ”Seuraa minua.”
    Pietari kääntyi katsomaan taakseen ja näki, että heidän perässään tuli Jeesuksen rakkain opetuslapsi, se, joka aterialla oli nojannut hänen rintaansa vasten ja kysynyt: ”Herra, kuka se on? Kuka sinut kavaltaa?” Hänet nähdessään Pietari kysyi Jeesukselta: ”Entä hän, Herra?” Jeesus vastasi: ”Mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne aina siihen asti kun tulen? Seuraa sinä minua.”
    Tästä sai veljien keskuudessa alkunsa käsitys, ettei se opetuslapsi kuole. Jeesus ei kuitenkaan sanonut Pietarille, ettei tämä opetuslapsi kuole. Hän sanoi: ”Mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne aina siihen asti kun tulen?”
    Juuri tämä opetuslapsi todistaa kaikesta tästä. Hän on tämän kirjoittanut, ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on luotettava.

TAI

Joh. 1:1-14, mikäli sitä ei ole käytetty joulupäivän jumalanpalveluksessa.

Päivän rukoukset

1.

Laupias Jumala.
Valaise seurakuntaasi pyhällä sanallasi,
niin että me
apostoli Johanneksen opetuksen mukaan
kulkisimme armosi ja totuutesi valossa.
Suo meidän katsella luonasi
taivaallista kirkkauttasi ikuisesti.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2.

Taivaallinen Isä,
tänään muistamme Johannesta,
Jeesuksen Kristuksen opetuslasta
ja apostolia.
Kiitämme sinua hänestä
ja muista Kristuksen todistajista kautta aikojen.
Auta meitä seuraamaan heidän esimerkkiään
ja pysymään uskossa loppuun saakka.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

3.

Rakas Vapahtaja,
sinä lähetit apostolisi Johanneksen
todistamaan sinusta,
lihaksi tulleesta Sanasta.
Sinä olet ikuinen valo.
Kiitämme sinua rakkaudestasi,
kiitämme syntien sovituksesta
ja anteeksiantamuksesta.
Auta meitä vaeltamaan valossasi iloiten siitä,
että sanasi on totuus halki aikojen.
Pidä meidät yhteydessä itseesi ja toisiimme.
Anna meidän kerran kirkkaudessa
pyhien apostoliesi kanssa
katsella sinua sellaisena kuin sinä olet.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Evl.fi/plus-sivustolla

Kirkkovuosi

Aineistoa kirkkovuoden pyhäpäiviin

Nuotteja

Raamatun sana tänään

Tilaa Raamatun sana RSS-syötteenä tai hyödynnä verkkopalvelussasi.

evl.fi/paivansana

Muualla verkossa

Sana sinulle

Kirkkovuosi selkokielellä

Kirkkovuosi soi

Kirkkovuosi kännykkään

Tutustu ja hyödynnä Helsingin seurakuntayhtymän tarjoma mobiilipalvelu.

Mobiilikirkko.fi – kirkkovuosi

Päivän rukoushetket

Nykyinen Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja jakautuu kolmeen osaan: Jumalanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 (2003).

Tietoa kirkkokäsikirjasta