Evankeliumikirja ja kirkkovuosi

5. sunnuntai loppiaisesta

Tulostettava versio (rtf) | Joulujakso, loppiaisaika

Kahdenlainen kylvö

Jeesus kertoo vertauksen kylväjästä, joka kylvää hyvän siemenen peltoonsa. Mutta myös hänen vastustajansa kylvää siemenensä. Kummankin kylvämä siemen kasvattaa oman satonsa, mutta ihminen ei kykene aina arvioimaan, missä kulkee Jumalan ja pahan valtakunnan raja. Vasta Jumala tekee oikean erottelun aikojen lopulla. Uskovien tulee sen tähden antaa Jumalan sanan vaikuttaa. Näin he kestävät toistensa heikkouksia odottaessaan Jumalan korjuuaikaa.

Liturginen väri:vihreä

Virsisuositukset:

Alkuvirsiä

174

Vielä, Herra, kutsut meitä

 

302

Sinua, Jeesus, odotan

Päivän virsiä

427

Taas uudet kielet vievät sanomaa

 

428

Kiitos suuren Kuninkaan

 

178

Myös isämme uskoivat ennen

Raamatuntekstit

Psalmi

Antifoni:

Älkää tuomitko ennenaikaisesti,
ennen kuin Herra tulee.
Hän valaisee pimeyden kätköt
ja tuo esiin sydänten ajatukset.

1. Kor. 4: 5

Psalmi:

Älä kiivastu pahantekijöille,
älä kadehdi väärintekijöitä.
  He kuihtuvat hetkessä niin kuin ruoho,
  lakastuvat kuin kedon vehreys.
Luota Herraan ja tee hyvää,
niin saat asua maassasi, turvallisilla laidunmailla.
  Saat nauttia Herran hyvyyttä,
  hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.
Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen.
Hän pitää sinusta huolen!
  Hän antaa syyttömyytesi käydä esiin
  kirkkaana kuin aamun valo.
  Sinun oikeutesi loistaa kuin keskipäivän aurinko.
Ole ääneti Herran edessä,
odota hänen apuaan!
  Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään,
  sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat.
Malta mielesi, hillitse vihasi!
Älä kiivastu – se johtaa vain pahaan!
  Väärintekijät joutuvat tuhoon,
  mutta ne, jotka panevat toivonsa Herraan,
  saavat periä maan.

Ps. 37: 1–9

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Herran silmät näkevät kaiken,
hänen katseensa tutkii ihmissydämet.

Ps. 11: 4


Ensimmäinen vuosikerta

Ensimmäinen lukukappale

Hes. 33: 10–16

Profeetta Hesekielille tuli tämä Herran sana:
    ”Ihminen, sano israelilaisille: Te valitatte: ’Rikkomuksemme ja syntimme painavat meitä, me näännymme niiden alle. Tämä on meidän loppumme.’ Sano heille: Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää! Kääntykää pahoilta teiltänne! Miksi te kuolisitte, israelilaiset!
    Ihminen, sano maanmiehillesi: Jos vanhurskas tekee syntiä, ei hänen vanhurskautensa silloin pelasta häntä. Ja jos jumalaton luopuu jumalattomuudestaan, ei hänen jumalaton elämänsä vie häntä tuhoon. Vanhurskas taas ei syntiä tehdessään enää voi turvata vanhurskauteensa. Jos minä olen vanhurskaalle taannut elämän mutta hän tekeekin vääryyttä vanhurskauteensa luottaen, ei hänen hyväkseen lueta ainoatakaan hänen vanhurskaista teoistaan. Hän teki sellaista mikä on väärin, ja siksi hänen on kuoltava. Mutta jos minä uhkaan jumalatonta kuolemalla ja hän sitten kääntyy synneistään ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, palauttaa vaatimansa pantin, korvaa sen minkä on toiselta riistänyt, vaeltaa elämän käskyjen tietä eikä enää tee vääryyttä, hän saa elää. Totisesti, hän ei kuole! Ainoatakaan syntiä, jonka hän on tehnyt, ei enää muisteta. Hän tekee nyt oikein ja toimii vanhurskaasti, ja siksi hän saa elää.”

Toinen lukukappale

Kol. 3: 12–17

Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Evankeliumi

Matt. 13: 24–30

Jeesus esitti opetuslapsilleen vertauksen taivasten valtakunnasta: ”Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle: ’Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa?’ Isäntä sanoi heille: ’Se on vihamieheni työtä.’ Miehet kysyivät silloin häneltä: ’Tahdotko, että menemme kitkemään sen pois?’ ’En’, hän vastasi, ’te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani.’”

Toinen vuosikerta

Ensimmäinen lukukappale

4. Moos. 11: 24–30

Mooses meni ulos ja kertoi kansalle, mitä Herra oli sanonut. Sitten hän kokosi seitsemänkymmentä miestä kansan vanhimpien joukosta ja vei heidät pyhäkköteltan luo. Herra laskeutui pilveen verhoutuneena ja puhui Moosekselle. Sitten hän siirsi Mooseksen saamaa henkeä näihin seitsemäänkymmeneen vanhimpaan, ja kun henki laskeutui heihin, he joutuivat profeetalliseen hurmokseen. Myöhemmin tätä ei heille enää tapahtunut.
    Leiriin oli jäänyt kaksi miestä; toinen oli nimeltään Eldad ja toinen Medad. Heidätkin oli merkitty seitsemänkymmenen valitun joukkoon. Henki laskeutui myös heihin, vaikka he eivät olleet menneet teltalle, ja he joutuivat hurmoksiin leirissä. Muuan poika juoksi kertomaan Moosekselle: ”Eldad ja Medad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä.” Joosua, Nunin poika, joka oli nuoruudestaan saakka ollut Mooseksen palvelija, kiirehti sanomaan: ”Mooses, herrani, tee siitä loppu!” Silloin Mooses sanoi hänelle: ”Mitä syytä sinulla on kiivailla minun puolestani? Kunpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja saisi Herran hengen!” Sen jälkeen Mooses ja Israelin vanhimmat palasivat leiriin.

Toinen lukukappale

Fil. 1: 12–18

Veljet, tahdon teidän tietävän, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille. Koko henkivartiostolle ja kaikille muillekin on käynyt selväksi, että olen vangittuna Kristuksen tähden. Useimmat täkäläiset veljet ovat Herraan luottaen saaneet minun kahleistani lisää rohkeutta ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin.
    Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelunhalusta, epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. Mutta ei sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei.

Evankeliumi

Mark. 9: 38–41

Johannes sanoi Jeesukselle: ”Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin.”
    Mutta Jeesus vastasi:
    ”Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Totisesti: joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille.”

Kolmas vuosikerta

Ensimmäinen lukukappale

Joel 4: 12–16

Kansat lähtevät liikkeelle,
rientävät Josafatinlaaksoon.
Sinne minä asetan istuimeni
ja siellä minä tuomitsen kaikki kansat.
Lähettäkää sirppi,
elo on jo kypsää.
Tulkaa polkemaan viinikuurnaa,
se on jo täynnä,
altaissa viini kuohuu yli reunojen.
Suuri on kansojen pahuus.
Väkeä tungeksii tuomion laaksossa,
sillä lähellä on Herran päivä.
Aurinko ja kuu pimenevät,
tähtien loiste sammuu.
Herra ärjyy Siionista,
antaa äänensä kaikua Jerusalemista.
Silloin taivas ja maa vapisevat.
Mutta Herra on kansansa turva,
Israelin vuorilinna.

Toinen lukukappale

1. Kor. 3: 4–9

Jos yksi sanoo: ”Minä olen Paavalin puolella”, toinen taas: ”Minä Apolloksen”, ettekö silloin ole kuin ihmiset ainakin? Mikä sitten Apollos on? Tai Paavali? He ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.

Evankeliumi

Mark. 4: 26–29

Jeesus sanoi: ”Tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä, miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut.”

Päivän rukoukset

1.

Rakas taivaallinen Isä.
Sinä lähetit Poikasi
julistamaan valtakuntasi tuloa
ja teit meidät kasteessa sen kansalaisiksi.
Rohkaise meitä pysymään
elämän käskyjen tiellä.
Pidä rakkautemme,
uskomme ja ilomme elävänä,
kunnes otat meidät luoksesi
kirkkauden valtakuntaan.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2.

Herra, Jumalamme.
Sinä kutsut ja kokoat
kaikkialta maailmasta itsellesi kansan,
joka ylistää ja palvelee sinua.
Lahjoita pelastava armosi kaikille,
jotka elävät pimeydessä
ja kuoleman varjossa.
Kaada ihmiskuntaa jakavat raja-aidat
ja opeta meitä elämään yhdessä
rakastaen, kunnioittaen
ja palvellen toisiamme.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3.

Kaikkivaltias Jumala.
Pahan valta on suuri ja pelottava.
Emme käsitä sitä emmekä sinun tarkoituksiasi.
Miksi sallit pahan riehua
sinun luomassasi maailmassa, kirkossasikin?
Miksi vilja ja rikkavilja
joutuvat kasvamaan rinnakkain?
Anna meille kärsivällisyyttä,
ettemme ottaisi tuomiota omiin käsiimme.
Varjele meitä harhakuvitelmalta,
että täydellinen seurakunta
olisi mahdollinen jo täällä maan päällä.
Älä anna pahan tukahduttaa hyvää.
Anna meidän tuottaa satoa
sinulle kunniaksi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Evl.fi/plus-sivustolla

Kirkkovuosi

Aineistoa kirkkovuoden pyhäpäiviin

Nuotteja

Raamatun sana tänään

Tilaa Raamatun sana RSS-syötteenä tai hyödynnä verkkopalvelussasi.

evl.fi/paivansana

Muualla verkossa

Sana sinulle

Kirkkovuosi selkokielellä

Kirkkovuosi soi

Kirkkovuosi kännykkään

Tutustu ja hyödynnä Helsingin seurakuntayhtymän tarjoma mobiilipalvelu.

Mobiilikirkko.fi – kirkkovuosi

Päivän rukoushetket

Nykyinen Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja jakautuu kolmeen osaan: Jumalanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 (2003).

Tietoa kirkkokäsikirjasta