Evankeliumikirja ja kirkkovuosi

2. sunnuntai ennen paastonaikaa (Sexagesima)

Tulostettava versio (rtf) | Pääsiäisjakso, paastonaikaa edeltävät sunnuntait

Jumalan sanan kylvö

Tämän sunnuntain, sexagesiman (= kuudeskymmenes), evankeliumiteksteissä puhutaan Jumalan sanan kylvämisestä. Jeesus on kylväjä, mutta myös hänen opetuslapsensa on lähetetty uskollisesti kylvämään sanaa luottaen siihen, että Jumala antaa aikanaan kasvun.

Liturginen väri:vihreä

Virsisuositukset:

Alkuvirsiä

193

Autuuden ja armon sana

 

426

Menkää maitten ääriin asti

 

525

Suurempi kuin sydämeni

Päivän virsiä

186: 3-6

Voi suurta sokeutta

 

423

Katseesi nosta yli maan

 

416

Nyt on aika kiitoksen

 

358

Immanuel, mun valoni

 

192

Kylväjä lähti kylvämään

Raamatuntekstit

Psalmi

Antifoni:

Herää, Herra! Miksi nukut?
Nouse, älä iäksi hylkää!
Nouse auttamaan meitä,
lunasta meidät armosi tähden!

Ps. 44: 24, 27

Psalmi:

Jumala, me olemme omin korvin kuulleet,
isämme ovat meille kertoneet,
minkä teon sinä teit heidän päivinään, muinaisina aikoina.
  Omalla kädelläsi sinä kukistit vieraat kansat
  ja istutit isämme tähän maahan,
sinä murskasit kansat
ja päästit isämme vapauteen.
  He eivät vallanneet maata omalla miekallaan,
  ei heidän oma voimansa vienyt heitä voittoon,
vaan sinun oikea kätesi, sinun voimasi ja kirkkautesi,
sillä sinä rakastit heitä.
  Sinä olet kuninkaani ja Jumalani,
  sinun vallassasi on Jaakobin pelastus.

Ps. 44: 2–5

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Sanat, jotka Herra on puhunut,
ovat henki ja elämä.

Joh. 6: 63


Ensimmäinen vuosikerta

Ensimmäinen lukukappale

Jes. 55: 6–11

Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää,
huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
Hylätköön jumalaton tiensä
ja väärintekijä juonensa,
kääntyköön takaisin Herran luo,
sillä hän armahtaa,
turvautukoon Jumalaan,
sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.
– Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne
eivätkä teidän tienne ole minun teitäni,
sanoo Herra.
Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä,
niin korkealla ovat minun tieni
teidän teittenne yläpuolella
ja minun ajatukseni
teidän ajatustenne yläpuolella.
Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta
eivätkä sinne palaa
vaan kastelevat maan,
joka hedelmöityy ja versoo
ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,
niin käy myös sanan,
joka minun suustani lähtee:
se ei tyhjänä palaa
vaan täyttää tehtävän,
jonka minä sille annan,
ja saa menestymään kaiken,
mitä varten sen lähetän.

Toinen lukukappale

Ap. t. 16: 9–15

Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi: ”Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä.” Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä.
    Niin siis lähdimme Troaksesta. Purjehdimme suoraan Samothrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliiseen. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä.
    Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan; arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, jumalaapelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin.

Evankeliumi

Luuk. 8: 4–15

Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen: ”Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon.” Tämän sanottuaan Jeesus huusi: ”Jolla on korvat, se kuulkoon!”
    Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti.
    Hän sanoi:
    ”Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä: Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden sydämestä Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa.”

Toinen vuosikerta

Ensimmäinen lukukappale

Hoos. 10: 12–13

Kylväkää oikeudenmukaisuutta,
korjatkaa uskollisuutta!
Raivatkaa itsellenne uudispelto!
Nyt on aika etsiä minua, Herraa,
minä tulen varmasti
ja annan teille siunauksen sateen.
Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa,
korjanneet vääryyden satoa,
syöneet valheen hedelmää.
Te olette luottaneet omiin neuvoihinne
ja suureen sotajoukkoonne.

Toinen lukukappale

1. Kor. 3: 7–15

Istuttaja ei ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.
    Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.

Evankeliumi

Joh. 4: 31–38

Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: ”Rabbi, tule syömään.” Mutta hän sanoi heille: ”Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä.” Opetuslapset kummastelivat keskenään: ”Onko joku tuonut hänelle syötävää?” Mutta Jeesus jatkoi: ”Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte: ’Neljä kuuta kylvöstä korjuuseen.’ Minä sanon: Katsokaa tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta: ’Toinen kylvää, toinen korjaa.’ Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät.”

Kolmas vuosikerta

Ensimmäinen lukukappale

Jes. 5: 1–7

Ystävästäni minä tahdon laulaa,
laulun rakkaasta ystävästäni
ja hänen viinitarhastaan.
    Ystävälläni oli viinitarha
hedelmällisellä rinnemaalla.
Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä
ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä,
hän rakensi sen keskelle vartiotornin
ja louhi kallioon viinikuurnan.
Hän odotti makeiden rypäleiden satoa,
mutta tarha kasvoi villimarjoja.
    Ja nyt, Jerusalemin asukkaat
ja Juudan miehet,
ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia!
Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni?
Mitä jäi tekemättä?
Minä odotin siltä rypäleitä,
miksi se kasvoi villimarjoja?
    Nyt kerron teille,
mitä teen viinitarhalleni.
Minä revin aidan sen ympäriltä,
ja se jää eläinten laitumeksi,
minä hajotan sen muurin,
ja se jää kaikkien tallattavaksi
.Minä jätän tarhani hylkymaaksi.
Sitä ei enää kitketä, ei karsita,
siihen nousee ohdaketta ja orjantappuraa.
Minä kiellän pilviä sille vettä satamasta.
    Herran Sebaotin viinitarha
on Israelin kansa
ja Juudan heimo se köynnös,
josta hän iloitsi.
Hän odotti oikeuden valtaa,
mutta kaikki oli mielivaltaa,
hän tahtoi vanhurskasta hallitusta,
mutta kuuli vain katkeraa valitusta.

Toinen lukukappale

1. Kor. 1: 20–25

Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.

Evankeliumi

Matt. 13: 31–33

Jeesus esitti opetuslapsilleen tällaisen vertauksen: ”Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen, jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille.”
    Vielä hän esitti heille vertauksen: ”Taivasten valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani.”

Päivän rukoukset

1.

Kaikkivaltias Jumala,
rakas taivaallinen Isä.
Sinä puhut meille Pojassasi.
Anna sanasi vaikuttaa sydämessämme,
niin että kunnioittaisimme sinua
sanoin ja teoin
ja olisimme rakkautesi todistajia.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2.

Pyhä Jumala.
Sanasi kohtaa meissä monenlaista maaperää.
Olemme tien laitaa, kalliota, ohdakemaata
mutta myös hyvää multaa.
Kylvämäsi siemen
uhkaa hukkua koettelemuksiin,
rikkauden tavoitteluun,
huoliin ja elämän turhuuksiin.
Herra, kuka silloin pelastuu?
Muokkaa sinä meistä hyvä peltomaa.
Saata meitä kuulemaan sanaasi,
pysymään siinä kestävinä
puhtain ja ehyin sydämin
ja tuottamaan kypsää satoa.
Ole ylistetty sanastasi
ja pelastuksen lahjasta!
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.

3.

Herra,
täällä pohjoisessa maa routii
syvältä ja pitkään
eikä tuota kovin runsaasti satoa.
Routaa on myös sisimmässämme.
Maailman tuulet
tuovat meihin pelkoa ja turvattomuutta,
huolta ja välinpitämättömyyttä,
niin että sanasi vaikutus meissä tukehtuu.
Sen tähden anomme,
että sinä, Kylväjä, yhä lähtisit kylvämään
etkä hylkäisi meitä.
Anomme, että saisimme armon
kasvaa uskon, toivon ja rakkauden hedelmää
sinun ja lähimmäistemme iloksi.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Evl.fi/plus-sivustolla

Kirkkovuosi

Aineistoa kirkkovuoden pyhäpäiviin

Nuotteja

Raamatun sana tänään

Tilaa Raamatun sana RSS-syötteenä tai hyödynnä verkkopalvelussasi.

evl.fi/paivansana

Muualla verkossa

Sana sinulle

Kirkkovuosi selkokielellä

Kirkkovuosi soi

Kirkkovuosi kännykkään

Tutustu ja hyödynnä Helsingin seurakuntayhtymän tarjoma mobiilipalvelu.

Mobiilikirkko.fi – kirkkovuosi

Päivän rukoushetket

Nykyinen Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja jakautuu kolmeen osaan: Jumalanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 (2003).

Tietoa kirkkokäsikirjasta