Evangelieboken och kyrkoåret

Tillbaka

Påskkretsen

Till påskkretsen hör tre skeden: förberedelsetiden (fastan), påskfesten och festtiden, som räcker ända till pingst. Korset och uppståndelsen utgör centrum i påskkretsen.

Fastetiden

Föreberedelsetiden före påsken utvecklade sig ganska tidigt till en faste­tid som omfattade 40 vardagar. Jesu 40 dagar långa fasta i öknen var den bibliska förebilden för detta. Dessutom hänvisade man till Moses 40­dagars fasta på berget samt till Elias fasta och Nineves botgöring.

Eftersom man i den tidiga kristenheten gärna döpte nya medlem­mar under påsktiden kom fastetiden samtidigt att bli det sista skedet av förberedelsetiden inför dopet.

Fastetiden kallar oss att ångra våra synder och vår kärlek till denna världen samt att söka Guds vilja. Vi begrundar den godhet och kärlek från Gud som kommer till synes i Kristi lidande och död. Dessutom kallar oss fastan till en ansvarsfull livsstil. Vi kan avstå från något till förmån för dem som lider nöd. Förenklade kostvanor och ett förenklat levnadssätt kan vara till hjälp i fastetidens andliga fördjupning.

Under fastetidens inledande del betonas ångern, omvändelsen och kampen mot mörkrets makter. Ett annat uttryck för botkaraktären är att hallelujaversen byts ut mot en psalmstrof samt att Gloria och lovpsalmen till Treenigheten tystnar.

De två sista veckorna i fastetiden koncentrerar sig på Kristi lidande. Nu utelämnas Gloria Patri från slutet av psaltarpsalmen. På palmsöndagen bereder sig församlingen att följa Frälsaren under de sista skedena av hans liv.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken