Evangelieboken och kyrkoåret

Tillbaka

Julkretsen

Firandet av kyrkoårets stora helger är indelat i tre skenet: föberedelsetiden, firningstiden och efterfirningstiden. Adventstiden är julens föberedelsetid. Julens firningstid räcker från julaftonen till trettondagen. Efterfirningstiden består av söndagarna efter trettondagen.

Jultiden

Det centrala amnet för tiden mellan julaftonen och trettondagen är budskapet om Jesu födelse.

Ända till kalenderrevisionen år 1772 var de egentliga juldagarna fyra till antalet, därefter har de varit bara två. I handboken 1968 fogades evangelie­ och episteltexter för tredje (aposteln Johannes dag) och fjärde dag jul (Menlösa barns dag) till evangelieboken i en not. De kunde användas i de församlingar där dessa dagar firas. I den nya evangelieboken har detta material kompletterats också med annat gudstjanstmaterial. När den 27 december är en söndag firas gudstjänsten enligt aposteln Johannes dag, och när den 28 december är en söndag firas gudstjänsten enligt Menlösa barns dag. Annars kan materialet för tredje och fjärde dag jul användas t.ex. vid kvällsgudstjänster.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken