Evangelieboken och kyrkoåret

Tillbaka

Påskkretsen

Till påskkretsen hör tre skeden: förberedelsetiden (fastan), påskfesten och festtiden, som räcker ända till pingst. Korset och uppståndelsen utgör centrum i påskkretsen.

Påsktiden

Påsken är kyrkoårets centrum. Tiden räknas både bakåt och framåt ut­gående från påskdagen. Den har också kallats festernas fest. Ursprungli­gen utgjorde långfredagen och påskdagen en enda fest, men på 300-talet blev långfredagen en egen festdag.

I de flesta språk går påskens namn tillbaka på den judiska påsken, pesach, som firades till minne av uttåget ur Egypten. I kristenheten bör­jade man se uttåget ur Egypten som en förebild för Kristi befrielse av mänskligheten från slaveriet under synden. Påsktiden sträcker sig ända fram till pingsten.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken