Evangelieboken och kyrkoåret

Tillbaka

Påskkretsen

Till påskkretsen hör tre skeden: förberedelsetiden (fastan), påskfesten och festtiden, som räcker ända till pingst. Korset och uppståndelsen utgör centrum i påskkretsen.

Söndagarna före fastetiden

Den drygt två veckor långa tiden före den egentliga fastan bildar en över­gångsperiod mellan trettondagstiden och fastetiden. Denna tid behövs för att man skall kunna förbereda sig för fastan och lära sig förstå fastans betydelse och innehåll. Söndagarnas gamla namn visar att denna tid (den s.k. förfastan) hör till påskkretsen.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken