Evangelieboken och kyrkoåret

Tillbaka

Pingstkretsen

Söndagarna under kyrkoårets senare hälft får sina namn utgående från pingsten, som är kyrkoårets sista större högtid. Därmed betonas att Kristi uppståndelse är den kristna trons centrum och att på sken är kyrkoårets centrala fest. Samtidigt är detta ett uttryck för att tiden från den första pingsten fram till den yttersta domen är den heliga Andens tid.

Centrala ämnen för söndagarna efter pingst är Jesu undervisning, Det kristna livet under den heliga Andens ledning samt kyrkans vittnesbörd om sin tro. Detta kommer också till uttryck i att den liturgiska färgen på några undantag när är den gröna, det växande livets och hoppets färg.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken