Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Tro och trygghet 384
Samma melodi: 120, 273
384      Den korta stund jag vandrar här

Wolfgang Köpfel 1538


 
1.
Den korta stund jag vandrar här,
vad fruktar jag och klagar?
Han som den gode herden är,
han mina steg ledsagar.
Han som gav livet för sin hjord
än med sin Ande och sitt ord
är när oss alla dagar.

2.
Jag hör hans röst och känner den
och går dit han vill kalla.
De sina känner han igen,
han räknat har dem alla.
Han söker den som vilse far,
den svage i sin famn han tar,
upprättar dem som falla.

3.
Han styrker mig med livets bröd
vid nådens helga källa,
där Andens kraft mot synd och död,
där frid och fröjd uppvälla.
Hur mörk min väg bland törnen går,
om jag ej viker från hans spår,
skall jag ej modet fälla.
4.
O du som sade: “Ingen kan
de mina från mig taga”,
mot världen ropar jag dig an;
den vill mig från dig draga.
Låt mig ej villas bort från dem
som till din Faders trygga hem
du lovat att ledsaga.

5.
Hur tomt är allt vad världen har,
hur kort dess nöjen vara!
Snart kommer natten, då envar
av oss skall hädanfara.
Och då, vad är vår lycka här
mot Jesu löfte: “Där jag är,
där skall ni också vara!”
 

Frans Michael Franzén 1813
Bearb.

 

 
Se psalm 392 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi