Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 280
280      O Gud vi lovar dig

Ilmari Krohn 1903 (efter engelsk hymn)


 
1.
O Gud, vi lovar dig och högt bekänner dig.
För dig din hela värld i vördnad böjer sig.
De som bär upp din tron, de som kring den står vakt,
all himlens här bär fram sin lovsång för din makt:
Ja, helig är vår Gud i tid och evighet!
Jord, himmel, allt är fullt av Herrens härlighet.

2.
Högt sjunger helgonen din ära, Herre Gud,
profeterna som du har valt till sändebud,
så ock apostlarna, martyrerna med dem,
liksom din kyrka här, som är vår andes hem,
du Fader, stor i makt, du Son från evig tid,
du Ande som ger kraft, ger ledning, ljus och frid!

3.
Du härlighetens glans, vår Herre Jesus Krist!
Ifrån din himmelstron har för vår synd och brist
du själv förnedrat dig, till människa dig sänkt,
och med din bittra död har du oss livet skänkt.
Vid Faderns högra hand du härskar evigt nu
och därifrån en gång att döma kommer du.

4.
Så ropar vi till dig: Hjälp du oss, Herre god,
som själv har återlöst oss alla med ditt blod.
Med dina helgon låt oss i din himmel bo
och efter livets kamp hos dig få salig ro.
Fräls oss, ditt eget folk, och skänk till evig tid
åt oss, som är din hjord, välsignelse och frid.

5.
Välsignad vare du, vår Gud, som är och var!
Dig prisar vi, ditt lov ej någon ände har.
Bevara oss från synd och skuld i denna dag.
Mot oss barmhärtig var, ty människan är svag,
och om vi faller, hjälp, res du oss åter opp.
På dig förtröstar vi, du sviker ej vårt hopp.
 

Latinsk 400-talet
Lars Stenbäck 1857, 1866
Bearb.

 

 
Se psalm 321 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi