Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Bön och förbön 315
Samma melodi: 125, 163, 286
315      Mitt hjärta fröjda dig

Johann Crüger 1647


 
1.
Mitt hjärta, fröjda dig,
låt själ och sinnen röras,
låt andakt av din bön
högt upp i himlen höras.
Gud Fader kallar dig,
och Sonen likaså,
att fram till nådens tron
med hoppfullt sinne gå.

2.
Det är din Fader kär
som manar dig att bedja.
Din Broder också vill
dig hjälpa och dig glädja.
Din Tröstare dig lär
allt vad du bedja bör.
Så kan du säkert tro
att Gud dig nådigt hör.
3.
Guds godhet må din själ
till ödmjuk bön beveka.
Ber du i Jesu namn
skall han dig intet neka.
Det som omöjligt syns,
det mäktar ändå han.
Han ger dig mycket mer
än du ens tänka kan.

4.
Så kommer jag, min Gud,
i Jesu namn inför dig
och säger glad i tron:
Jag är ditt barn, du hör mig.
Jag ber, jag tror och vet
att du min bön upptar.
Du vill, du kan, du gör
vad du mig lovat har.
 

Johannes Olearius 1665
Gustaf Ållon 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 271 i finska psalmboken
Johann Crüger i Wikipedia

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi