Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 188
188      Det finns en plats

Per-Erik Styf 1958


 
1.
Det finns en plats i en stor trygg famn,
som är bara bara min.
Den dagen jag döptes skrev änglar mitt namn
i himmelen in.

2.
Det finns en plats i en kyrkobänk,
som är bara bara min.
Där är jag i lärjungakedjan en länk,
glad går jag ditin.

3.
Det finns en plats vid ett nattvardsbord,
som är bara bara min.
Till den finaste festen som finns på vår jord
får jag komma in.

4.
Det finns en plats i Guds paradis,
som är bara, bara min.
I kören av änglar som sjunger hans pris
skall jag stämma in.
 

Eva Norberg Hagberg 1957

 

 
Psalmkommentar

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi