Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 219
Samma melodi: 99
219      O Jesus än de dina

Svensk handskrift 1675


 
1.
O Jesus, än de dina
du vill omkring dig se
och av din bittra pina
en salig frukt dem ge.
Dem in i döden älskar du
och i din Faders rike
vill möta dem ännu.

2.
Dock vill du än på jorden
bland oss ock stiga ner,
för oss ett offer vorden
dig själv åt oss du ger.
Du säger, evigt mild och god:
Tag, det är min lekamen
och tag, det är mitt blod.

3.
Dig, Jesus, får vi höra
i dessa kära ord.
Oss alla vill du göra
till dina vid ditt bord.
Oss alla, då du brödet tog,
du slöt intill det hjärta
som för alla slog.
4.
Det hjärtat som i nöden
den armes tillflykt var,
som bad för oss i döden
och våra synder bar,
det hjärtat än med frid och tröst,
med salighet från höjden
här nalkas trogna bröst.

5.
Du kommer, kärleksrike,
ännu i Herrens namn
och för oss i ditt rike
emot en Faders famn,
en Faders, som förlåta vill
de barn du återlöste
för att dig höra till.

6.
Dig vill vi nu tillhöra,
o Jesus, till vår död,
och Herrens vilja göra
i medgång som i nöd.
Då blir du hos oss alla dar
intill vår levnads ände,
som själv du lovat har.
 

Frans Michael Franzén 1812, 1817
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi