Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 174
174      O Jesus Krist till oss dig vänd

Gochsheim/Redwitz 1628 / Görlitz 1648


 
1.
O Jesus Krist, till oss dig vänd,
din helge Ande till oss sänd.
Ge nåd och kraft för varje steg
och led oss själv på livets väg.

2.
Låt upp vår mun, ditt namn till pris,
och styr oss med din Ande vis.
Förstärk vår tro, lys upp vår själ
att lära känna Ordet väl,
3.
tills vi får sjunga med Guds här:
“Du helig, helig, Herre, är”
och ser ditt ansikte med fröjd
bland änglarna i himlens höjd.

4.
Ske Fadern, Sonen, Anden pris
på tronen i sitt paradis.
Guds heliga Treenighet
ske ära i all evighet.
 

Tysk (Wilhelm II av Sachsen?) 1648
Vers 4 tysk okänd 1651
Johannes Gezelius d.y. 1695
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi