Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 261
Samma melodi: 46, 198, 467
261      Kärlek av vars hand jag blivit

Heinrich Albert 1642


 
1.
Kärlek, av vars hand jag blivit
danad till Guds väsens bild,
du som mig ej övergivit
ens när jag från dig gått skild:
Kärlek, jag vill lämna mig
för all evighet åt dig.

2.
Kärlek, du som från ditt rike
kom till oss på jorden ner,
blev som människa min like,
all min sorg och oro ser:
Kärlek, jag vill lämna mig
för all evighet åt dig.

3.
Kärlek, du som här i tiden
sökte upp oss vilsna lamm,
du som, när din dag var liden,
plågad dog på korsets stam:
Kärlek, jag vill lämna mig
för all evighet åt dig.

4.
Kärlek, du vars ord är blivet
för min själ en stjärna klar,
vägen, sanningen och livet
blott i dig jag funnit har.
Kärlek, jag vill lämna mig
för all evighet åt dig.
5.
Kärlek, när jag dig har funnit,
intet mera jag begär.
Helt har du mitt hjärta vunnit,
mild och lätt din börda är.
Kärlek, jag vill lämna mig
för all evighet åt dig.

6.
Kärlek, du vars hjärta glöder
evigt för mitt högsta väl,
du som med ditt ord mig föder,
ber hos Fader för min själ:
Kärlek, jag vill lämna mig
för all evighet åt dig.

7.
Kärlek, du som skall mig leda
sist ur gravens natt, jag vet
att av nåd du vill bereda
mig en evig härlighet.
Kärlek, jag vill lämna mig
för all evighet åt dig.
 

Johann Scheffler 1657
Mikael Nyberg 1903
Bearb.

 

 
Se psalm 430 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi