Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 187
Samma melodi: 184, 246
187      Herre du som lovat sända

Alfred Anderssén 1926


 
1.
Herre, du som lovat sända
Anden med ditt vittnesbörd,
vi vill nu till dig oss vända,
låt av nåd vår bön bli hörd!
Samla våra vilsna tankar,
läk den oro som oss tär.
Fäst vår själ vid ordets ankar,
var oss med din Ande när.
2.
Ordets tolk med ljus från ovan,
nåd och kraft och frid bekläd.
Själv att giva himlagåvan
in bland dina vänner träd.
Låt oss likt Maria dröja
vid din fot i ödmjukhet.
Lär oss här den lovsång höja
som är ny i evighet.
 

Emil Bernhard Holmsten 1927
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi