Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Mission 443
443      Låt nya tankar tolka Kristi bud

Alfred Morton Smith 1941


 
1.
Låt nya tankar tolka Kristi bud
och nya själar flamma av hans brand.
Låt nya stämmor prisa Herren Gud,
på nya tungomål, i nya land.

2.
Låt nya släkten bedja Fader vår
och nya folk utur sitt ödes natt
stå väckta upp att söka Jesu spår
och vinna andel i hans smärtas skatt.
3.
O Herre, hur outtömligt rik
än efter sekler står din offerbragd!
Vi av din sanning griper blott en flik,
ditt väsens fullhet än är outsagd.

4.
Du är oss evigt ny och dock dig lik.
Till enad samklang än ditt lov ej når,
men nya röster runt kring jorderik
med oss förenas: Kristus, du är vår.
 

Siri Dahlquist 1923

 

 
Se psalm 427 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi