Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 281
Samma melodi: 151, 152
281      Dig vare lov och pris o Krist

Medeltida Sanctus-trop / Rostockerhandboken 1529


 
1.
Dig vare lov och pris, o Krist,
välsignad denna dag förvisst.
Vi lovar dig nu och till evig tid:
Helig, helig, helig är Gud i himlars höjd!

2.
Jord, hav och himmel lov dig bär,
dig lovar änglars här,
dig lovar kerubim och serafim:
Helig, helig, helig är Gud i himlars höjd!

3.
Ditt folk, o Herre, lovar dig,
din brud av hjärtat gläder sig.
Stor är din nåd och din barmhärtighet.
Helig, helig, helig är Gud i himlars höjd!
 

Latinsk medeltida hymn
Till svenska 1540
Bearb.

 

 
Se psalm 322 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi