Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Mission 441a
Samma melodi: 444
441 a     Låt Gud ditt rike hinna

Finsk variant från Norrmark


 
1.
Låt, Gud, ditt rike hinna
till jordens gränser snart,
att där din eld må brinna
alltmera uppenbart.
Sänd skördemän att skörda,
där ordets frö fått gro.
Låt folken sammanförda
få mötas i din tro.

2.
Välsigna dem som höjer
ditt helga korsbaner,
att ingen fjärran dröjer,
som detta tecken ser.
O Jesus, låt din kyrka
få vittna om ditt blod,
som ger i medgång styrka,
i motgång skänker mod.
3.
O Kristus, lär oss mäta
allt med din kärleks mått.
Hjälp oss att ej förgäta
det bud av dig vi fått:
att döpa och att lära,
att ge av oss och vårt,
att andras bördor bära,
om offret än blir svårt.

4.
Du lovat att du sänder
en ljuvlig blomstringstid,
då över karga länder
din sol skall lysa blid.
I hoppet vill vi bida
den dag då mörkret flyr
och över jorden vida
din sommarmorgon gryr.
 

Kauko Veikko Tamminen 1938
Gösta Moliis-Mellberg 1942
Bearb.

 

 
Se psalm 424 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi