Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Bön och förbön 328
Samma melodi: 82, 355a, 501, 572
328      Att bedja är ej endast att begära

Erkki Melartin 1923


 
1.
Att bedja är ej endast att begära,
att själviskt ropa: Giv mig, Herre, giv!"
Att bedja är att komma Gud så nära
att han blir livet i vårt eget liv.

2.
Att bedja är att helt sig själv förglömma
i bönen: “Ske din vilja, icke min”,
att låta nåden rika källsprång strömma
i egen tomhet, eget armod in.
3.
Att bedja, det är kraften att försaka,
att mitt i stormen vara trygg och still
och visa alla varför fast tillbaka
i lugn förtröstan på att Gud så vill.

4.
Gud är beredd att nådens port upplåta
för varje redlig själ som klappar på
i ödmjuk bön att livets dunkla gåta
i evighetens ljus förklarad få.
 

Stina Andersson 1922

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi