Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 177b
177 b     Herren Gud är nära

Frankfurt am Main 1718


 
1.
Herren Gud är nära.
Låt oss nederfalla
och hans höga namn åkalla.
Gud är mitt ibland oss.
Oron flyr och smärtan,
tyst vi böjer våra hjärtan.
Nämnes han,
människan
slår sitt öga neder
och i stillhet beder.

2.
Herren Gud är nära,
honom himlens skara
prisar högt med stämmor klara.
“Helig, helig, helig”
änglarna hörs sjunga
till hans lov med salig tunga.
Därför må
vi också
dig vår lovsång bringa.
Herre, hör de ringa.

3.
Allt du genomtränger,
Fader i det höga.
Vänd också till mig ditt öga.
Som till liv i våren
späda blomman väckes,
kalken fritt mot solen sträckes,
låt ock mig,
höjd mot dig,
växa, värmas, renas
och med dig förenas.
4.
Herre, gör mig ödmjuk,
trogen i det lilla,
i din frid förnöjd och stilla.
Skapa om mitt hjärta,
gör mig ren och värdig
att få se och vara när dig.
Allt är väl
då min själ
glad till dig får ila,
i din kärlek vila.

5.
Kom och bliv mig nära,
kom med din försoning,
gör mitt hjärta till din boning.
Kom, min Gud och Fader,
att min glädje vara.
Kom att dig i mig förklara.
Var jag går,
var jag står,
låt på dig mig tänka,
mig i dig försänka.
 

Gerhard Teerstegen 1729
G. A. Alfons Takolander 1927
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi