Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Bön och förbön 318
Samma melodi: 349, 378a, 529a
318      Min gode Gud jag beder dig

Fransk hugenottmelodi / Geneve 1542


 
1.
Min gode Gud, jag beder dig:
Välsigna och bevara mig,
att i din frid, till ditt behag,
jag börjar, slutar varje dag.

2.
Hjälp mig att verka som jag bör
i allt jag tänker, säger, gör.
När jag blir frestad, låt mig då
i bönen kraft till seger få.

3.
Gud, låt det sanna livets ord
hos mig få falla i god jord
och bära frukt i evig tid
i kärlek, tålamod och frid.
4.
När sorg och ängslan tränger på,
o Fader, håll mig uppe då,
och när din hjälp du sänder mig,
så lär mig hjärtligt tacka dig.

5.
Och när jag efter slutad färd
skall skiljas ifrån denna värld,
för då min själ till evig fröjd,
för Jesu skull, i himlens höjd.
 

Samuel Gottlieb Bürde cirka 1830
Zacharias Topelius 1868
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi