Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Bordsböner 762
Bibeln.se: Ps. 145:15-16
762      Allas ögon väntar på dig Herre

Heinrich Schütz 1657


 
1.
Allas ögon väntar på dig, Herre,
och du giver åt dem deras föda i rättan tid.
Du upplåter dina händer
och mättar allt levande, allt levande med ditt goda.

2.
Gud, vi tackar dig för dina gåvor,
att du giver oss vad vi behöver till själ och kropp.
Du uppfyller oss med jubel,
ty den, som till dig har satt sitt hopp, skall du rikt välsigna.
 

Psalmisten David (vers 1)
Gunnar Hjorth (vers 2)

 

 
Se psalm 473 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi