Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Kyrkans tjänare 245
Samma melodi: 175, 193, 249, 734
245      Inför dig vår herde här

Johann Rudolph Ahle 1664


 
1.
Inför dig vår herde här
i sin kallelse skall träda,
och vår bön, o Herre, är
att du skall hans gärning leda.
Låt oss rätt på honom höra,
så han får till dig oss föra.

2.
Låt från höjden honom få
kraft att trösta och att hela,
till de vilseledda gå
och de tyngdas bördor dela,
värma hjärtan som är hårda,
tjäna, leda, väcka, vårda.

3.
Med din Ande stöd och stärk
honom när han undervisar,
så att vi i ord och verk
dig, vår Herre, värdigt prisar.
Hjord och herde så förena
att vi kan ditt rike tjäna.
4.
Ge din kraft, att herden kan
vaka troget över alla,
och att inte heller han
måtte stappla eller falla.
Låt oss få i honom märka
vad din Andes kraft kan verka.

5.
Hör oss, Herre, när vi ber
att vår herde du välsignar,
att du kraft och glädje ger
så han ej i kallet dignar.
Och låt sist, ditt namn till ära,
honom livets krona bära.
 

S. Ch. G. Küster före 1838
Bengt Olof Lille 1868
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi