Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Bön och förbön 322
Samma melodi: 179, 551
322      Sanningens Ande

Petrus Tritonius 1507


 
1.
Sanningen Ande, som av höjden talar,
som oss upplyser och som oss hugsvalar,
kom att oss leda. Bo i dessa salar.
Helga vår kunskap.

2.
Led oss att söka i vad vi får lära
evige Faderns visdom, makt och ära.
Låt Kristi kärlek fostra oss att bära
frukt för Guds rike.

3.
Du som är vägen, sanningen och livet,
eviga ljus, till salighet oss givet,
Kristus, låt ordet, i vårt hjärta skrivet,
här oss förnya.

4.
Herre, du ensam är det sanna ljuset,
som oss kan leda hem till fadershuset.
Lys oss, att under vandringen i gruset
dig vi må följa.
 

Zacharias Topelius 1868, 1879
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 484 i finska psalmboken
Om Zacharias Topelius

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi