Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Skuld och förlåtelse 354
Samma melodi: 54, 114
354      För dig min nöd jag klagar

Tysk folkmelodi 1400-talet / Erfurt 1524


 
1.
För dig min nöd jag klagar,
o Jesus, hör min röst!
Jag suckar alla dagar
till dig med ängsligt bröst.
På världens lust bedragen,
med sår av synden slagen,
jag ropar: Giv mig tröst!

2.
Det gör mig ingen möda
att mig helt botad få,
till liv på nytt mig föda
och ren av smittan två.
Hur skulle jag ej våga
i all min sorg och plåga
din hjälp här kalla på?

3.
Jag länge, ack, dess värre,
på världens breda stig
tryggt vandrat fram, o Herre,
och syndat inför dig.
Nu kraft och liv mig felar,
men du är stark och helar,
du kan upprätta mig.
4.
Till dig jag hoppfullt träder,
o, säg ett nådens ord!
Låt mig bli ren, jag beder,
i dig rättfärdiggjord.
Du ensam kan mig frälsa,
o du som är all hälsa
i himmel och på jord.

5.
Och när du mig förlåter,
hjälp att jag kommer då
med samariten åter
att prisa dig också.
Jag vill ej utebliva,
ty tröst har du att giva.
I tro får glad jag gå.
 

Johan Ludvig Runeberg 1855
Bearb.

 

 
Om Johan Ludvig Runeberg

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi