Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 425
425      Såsom dagg går ur morgonens sköte

Gustav Pettersson 1928


 
1.
Såsom dagg går ur morgonens sköte
fram att spegla gryningens ljus,
så vi unga går fram till ditt möte,
du vår Gud, i ditt heliga hus.
Se, av dig och till dig har vi danats,
låt oss spegla din saliga frid.
Låt oss vandra den väg som har banats
av din Son i fullbordandets tid.

2.
Gör oss redo att lyda din vilja,
gör oss mogna för tjänandets dåd,
att ej något i världen må skilja
våra hjärtan från dig och din nåd.
Utan dig kan ock ynglingen digna
under tyngande livsbördor böjd,
men om du vill vår gärning välsigna,
går vår levnad från höjd och till höjd.
 

Greta Langenskjöld 1922

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi