Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Vigsel 741
Samma melodi: 235, 465
741      Med hjärtat fullt med blicken ljus

Rudolf Lagi 1867


 
1.
Med hjärtat fullt, med blicken ljus
två unga möts i Herrens hus,
ty kommen är den stora stund
då de skall sluta sitt förbund.

2.
Och vi som deras glädje ser,
vi rörs, vi grips och ödmjukt ber:
Ack gode Fader, red åt dem
ett varmt, ett tryggt, ett kristet hem.
3.
Långt mer oss Herren tar sig an
än vad vi be och tänka kan.
Förtrösta brudgum, hoppas brud
på kärlekens och fridens Gud.
 

Ola Cleve 1952

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi