Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Trons mysterium Skaparen – befriaren – livgivaren 828
828      O Gud, som skapat vind och hav

Severus Gastorius ca 1675


 
1. O Gud, som skapat vind och hav
att sjunga till din ära,
vi är ditt folk, åt oss du gav
ett glädjebud att bära.
O Herre, giv det nya liv
där sång och spel får välla
ur tron, ur glädjens källa.

2. O Jesus Krist, där du går fram
sjungs hoppets nya sånger.
Du frihet ger från synd och skam,
till kraft du vänder ånger.
O låt oss då få leva så
att världen ser och känner
att vi är dina vänner.
3. O du Guds Ande, kom och sänd
den eld som kyrkan renar.
Oss alla med den glädje tänd
som oss med dig förenar.
Ja, låt oss få med lovsång gå
och vittna om ditt rike,
din kärlek utan like.
 

Tore Littmarck 1975 / 1985

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi