Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Kristi kyrka 156
Samma melodi: 155, 577Bibeln.se: Ps. 147
156      Jerusalem du helga stad

Burkhard Waldis 1553


 
1.
Jerusalem, du helga stad,
bär fram till Gud din gåva.
För honom skall du sjunga glad
och tacka, prisa, lova.
Välsignelse han skänker dig,
så giv du honom gladelig
ditt tack till offergåva.

2.
Ty se, din Herre och din Gud
dig bär på starka händer.
Han leder dig med sina bud,
sitt helga ord dig sänder.
Och hårda hjärtan smälter snart
där Herrens ljus får lysa klart.
Det värmer och det tänder.
3.
Så gör han med sitt Israel
som sig till honom håller,
men varje obotfärdig själ
sitt eget fall förvållar.
Vår Gud är kärleksfull och blid
mot den som hör hans ord i tid
och troget det behåller.
 

Tysk (N. Selnecker?) 1526
Johan Ludvig Runeberg 1857
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi