Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 265
Samma melodi: 206, 230, 387, 738
265      Jesus är min vän den bästa

Gustaf Düben 1674


 
1.
Jesus är min vän den bästa,
och hans like ingen är.
Skall jag då liksom de flesta
övergiva honom här?
Ingen skall mig kunna skilja
ifrån den mig har så kär.
En skall vara bägges vilja
alltid här och evigt där.

2.
Han för mig har offrat livet,
ingen skall fördöma mig.
Fast står löftet, en gång givet:
Jag hos Fadern ber för dig.
Vem finns då som vill anklaga
den som själv han utvalt har?
Vem vill ifrån honom draga
den han har i sitt försvar?
3.
Jag på detta fast kan lita:
inte liv, ej heller död
kan mig från min Jesus slita,
änglar, höghet eller nöd.
Intet kan mig skada göra
som mig sker i tiden här,
intet från Guds kärlek föra
som i Jesus Kristus är.
 

Jakob Arrhenius 1691
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 273 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi