Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Arbete och fritid 469
469      Helgad vare arbetsdagen

Joel Rundt 1943


 
1.
Helgad vare arbetsdagen
när den möter mig på nytt,
signad, när den från mig tagen
blir i kvällens ro förbytt.
Helgat vare hela livet,
helgat till att tjäna Gud,
ty av honom är det givet,
det skall lyda helt hans bud.

2.
Må vi såsom Gud behagar
vara rädda om vår själ,
må vi följa livets lagar,
givna för vår kropp jämväl,
ty den är ett Herrens tempel,
till hans Andes boning gjord,
Gud har satt på den sin stämpel,
den har helgats av hans ord.
3.
Må Guds Ande oss få väcka
att ej blott vårt eget se,
men vår hand mot andra sträcka
för att hjälp och ledning ge.
Vi har ansvar för de svaga,
de behöver hjälp och stöd,
att ej frestaren får draga
ned dem i förfall och nöd.

4.
Rik, o Herre, är den gåva
som vi med vårt liv har fått.
Må vi i vårt verk dig lova,
innan livets dag förgått.
Kroppens sundhet, själens hälsa,
de är gåvor av din hand.
Du som vill från synd oss frälsa,
för oss in i livets land.
 

Joel Rundt 1943
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi