Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Mission 436
436      Vak upp du första vittnens anda

Tysk 1690


 
1.
Vak upp, du första vittnens anda,
att trogna väktare på muren står.
Vak upp att än din stämma blanda
med deras, som i dag i striden går.
Gör vår tids släkte till din rätta tolk
och samla kring dig alla jordens folk.

2.
O att här snart din låga tändes
och brunne hög och klar i alla land,
att Kristus överallt bekändes,
som löst oss med sin död ur syndens band!
Du skördens Herre, tänk i godhet på:
din skörd är stor, men skördemännen få.

3.
Den bönen som ett dyrbart minne
gav oss din egen Son i klara ord,
och dina barn med hoppfullt sinne
ber så alltjämt runtom vår vida jord.
Så innerligt vi nu den bönen ber.
Du Fader, hör oss, säg att så det sker!

4.
Välj sändebud i stora skaror,
skänk dem din Andes kraft var dag alltmer.
Sänd ut dem snart, hjälp dem i faror,
att i ditt namn de bryter ondskan ner.
Och vidga så ditt rikes gränser ut,
att det all jorden famna må till slut!

5.
Sänd ut ditt ord kring jorden vida,
bered det i vart mänskligt hjärta rum.
I vantrons mörker låt det sprida
ljus av ditt helga evangelium,
att alla människor det budskap hör
som ensamt frälsar och som saliggör.

6.
Jag vet, du så mig bedja låter,
fast jag är stoft och aska inför dig.
Jag bad dig förr, jag ber dig åter:
Skänk av din kärlek ock ett grand åt mig,
av mänsklighetens livsnöd jag förstår
och kraft till orädd tjänargärning får.

7.
En gång skall du ditt verk fullända.
Ditt mål, vår världs förlossning, skall du nå.
Då skall du sorg i jubel vända,
då skall till sist vi allting helt förstå.
Kom, Herre, ge oss kraft av dig, ja, kom.
Du ger långt mer än vi kan bedja om.
 

Karl Heinrich von Bogatzky 1750
G. A. Alfons Takolander 1928

 

 
Se psalm 168 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi