Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Bön och förbön 317
317      Store Gud dig änglar prisar

Johann Michael Müller 1736


 
1.
Store Gud, dig änglar prisar.
Du för oss din makt bevisar.
Evig, stor är du för mig,
jag är blott ett stoft för dig.
Du är helig och rättfärdig
och din nåd är jag ej värdig.

2.
Du vill ändå att jag vänder
mig till dig med knäppta händer
i en bön i Jesu namn.
Öppen står din fadersfamn
och du hör min bön och skänker
mig mer gott än jag ens tänker.

3.
Så vill jag dig, Fader, lova
för din underbara gåva.
Lär mig bedja rätt till dig.
Sänd din Andes kraft till mig
att jag helt till dig mig vänder,
lägger allt i dina händer.

4.
Som ett barn sitt fel begråter,
vet att fadern det förlåter,
så bekänner jag för dig
all den synd som finns i mig.
Jag har gjort vad jag ej borde,
men det goda ej jag gjorde.
5.
All den sorg som kan mig trycka,
all min glädje all min lycka,
allt som här för själ och kropp
är min styrka och mitt hopp,
lär mig allting åt dig giva
och inför dig stilla bliva.

6.
Är jag svag skall du mig stärka,
är jag maktlös skall du verka,
är jag fattig har jag dig
och din Ande ber med mig,
med sin suckan för mig manar
mera gott än alls jag anar.

7.
Lovad vare Gud som alla
syndare vill till sig kalla,
som för Jesu skull oss hör
och i bönen till oss för
nåden, sanningen och fröjden
genom Hjälparen i höjden.
 

Johann Christoph Fröbing (?) före 1805
Finländsk 1868
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi