Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 192
Samma melodi: 123, 138, 228, 259, 382, 737
192      Låt mig nu din förbliva

Melchior Teschner 1615


 
Låt mig nu din förbliva,
trofaste Herre Gud.
Jag vill mig helt dig giva.
Lär mig ditt ord och bud!
Må själv du vägen visa,
du som mitt bästa vet.
Glad vill din nåd jag prisa
nu och i evighet.
 

Nicolaus Selnecker 1572
G. A. Alfons Takolander 1927

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi