Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Morgon och afton 504
Samma melodi: 39, 182, 316, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
504      Ljus av ljus o morgonstjärna

Johann Schop 1642


 
1.
Ljus av ljus, o morgonstjärna,
Kristus, du vår sol och dag!
Åter ser vi solen gärna
stiga efter ditt behag.
Nu med sina strålars sken
lyser den kring jorden ren,
skingrar natten som oss täcker
och till våra kall oss väcker.

2.
Otrons dimma har dock tagit
rum i hjärtat, falsk och kall.
Syndens mörker har bedragit
oss och kommit oss på fall.
Gud, du ser oss vilse gå.
Våra tankar, verk också
här i onda banor svävar
och emot din vilja strävar.

3.
Låt din Andes solljus flöda
in i djupet av vår själ.
Låt oss med dess strålar döda
synden som förstört vårt väl.
Gör vår levnad med ditt sken
från förvillelserna ren.
Hjälp oss nåden känna lära
och din kärleks eld rätt ära.
4.
Styrk din kyrkas svaga skara
med den gyllne fridens band.
Herre, i din nåd bevara
våra hem, vårt folk och land.
Värj oss väl för hat och strid,
ge oss enighet och frid.
Låt ej något ont oss hända,
du som är vår hjälp, den enda.

5.
Låt vår lampas olja brinna
när du dömer världen vid.
Hjälp oss rätta vägen finna
denna korta vandringstid,
så att du från sorgens dal
för oss till din fröjdesal.
Till vårt rätta hem oss visa,
där vi får dig evigt prisa.
 

Martin Opitz (vers 1-3) 1634
Johannes Melartopæus (vers 4-5, övers.) 1664
Bearb.

 

 
Se psalm 536 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi