Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Konfirmation 232
Samma melodi: 95
232      Dina blev vi ren som späda

Finsk koralvariant från norra Savolax


 
1.
Dina blev vi ren som späda,
Herre, i vårt dopförbund
och vi får som dina träda
inför dig i denna stund,
att med egen röst och tunga
dig bekänna och lovsjunga.

2.
Vid de första stegen redan
mötte vi din fadersfamn.
I den första bönen sedan
fick vi ge dig fadersnamn.
I din närhet fick vi vara
trygga för allt hot, all fara.

3.
Bli alltjämt vårt skydd på vägen
när från hemmets trygga värld
vi en gång skall styra stegen
ut på oviss framtidsfärd.
Starka i det goda gör oss,
så att inget ont förför oss.
4.
Hjälp oss att med allvar söka
ljus och ledning i ditt ord,
och låt tron och kraften öka
genom nåden vid ditt bord.
Då med dig i djup förening
kan vi finna livets mening.

5.
Du som till församling enar
alla dem som har dig kär,
låt oss alltid vara grenar
i det vinträd som du är.
Jesus, var i livet med oss,
till ditt himmelrike led oss.
 

Erik Natanael Söderberg 1911
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi