Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 252
Samma melodi: 473
252      O Jesus Krist som mänska blev

Wolfgang Dachstein 1525


 
1.
O Jesus Krist, som mänska blev
att liv åt världen giva,
din kärlek var det som dig drev,
vårt hopp du ville bliva.
Du såg vår synd och stora nöd.
Oss förestod en evig död,
och helvetet låg öppet.

2.
Du ville dig förbarma då,
du kunde inte lida
att djävulen oss skulle få,
du ville för oss strida.
Du kom till oss i världen ned
att oss förvärva evig fred
och till ditt rike föra.

3.
Du sade oss att när vi tror
du oss från straffet skonar.
Ty du är både mild och god
och oss med Gud försonar.
Tror vi på dig och vad du sagt,
finns här i världen ingen makt
som oss från dig kan skilja.
4.
Vår broder har du blivit här
oss till stor fröjd och ära
och varje dag du hos oss är.
Vad mer kan vi begära?
Vad rör oss världens hot och hån?
Vår broder är Guds ende Son.
Vem kan oss nu fördärva?

5.
Lov vare dig evinnerlig
som oss den nåden visar
att vi nu är Guds barn med dig.
O Kristus, dig vi prisar.
Vi gläds nu alla och envar
och tackar Gud för vad han gav.
Han är vår käre Fader.
 

Olaus Petri 1526 på basen av
Martin Luthers text 1523
Bearb.

 

 
Se psalm 257 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi