Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 186
Samma melodi: 257, 267, 462, 736
186      Uti din helgedom o Gud

1697 års svenska koralpsalmbok


 
1.
Uti din helgedom, o Gud,
vid klockors klang och psalmers ljud
vi möts i innerligt förbund
att fira denna sabbatsstund.

2.
Ge alla trötta sinnen tröst,
gjut rikt din frid i varje bröst.
Och går vår tanke vilsen stig,
led den i kärlek hem till dig.

3.
Låt oss känna, Fader vår,
att själv du mitt ibland oss står,
och att din goda fadersfamn
står öppen än i Jesu namn.
4.
Låt ordets frö som sås idag
ge riklig frukt till ditt behag,
och håll om plantan särskild vård,
där hjärtats mark är karg och hård.

5.
Fullborda i oss, Gud, ditt verk
och med din Andes kraft oss stärk.
Hör, Fader, mild och kärleksfull,
vårt hjärtas bön för Jesu skull.
 

G. A. Alfons Takolander 1927
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi