Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Välsignelse av läroinrättning 758
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 759, 760, 761
758      Inför detta nya läsår (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Inför detta nya läsår
vänder vi oss, Gud, till dig.
Vi vet inte vad som väntar,
hur vår framtid formar sig.
Hjälp oss se vart vi skall gå,
ge vårt liv ett mål att nå.
Var med oss då vi studerar,
arbetar och diskuterar.
3.
Vi har alla vår begåvning,
var och en är helt unik.
Men som mänskor hör vi samman.
Gud, gör vår gemenskap rik!
Vi vill lära oss alltmer
om den värld vi kring oss ser.
Låt den längtan oss förena.
Låt vår kunskap andra tjäna.

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 848 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi