Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Årets tider 538
Samma melodi: 11, 89, 372, 546
538      Din klara sol o Fader vår

Johann Crüger 1640


 
1.
Din klara sol, o Fader vår,
högt över ond och god uppgår,
gör luften mild och dagen ljus
och klär i fägring jordens grus.

2.
Nu vaknar här på höjd, i dal
löv, gräs och örter utan tal,
var fläck blir grön, var tuva rik
av växter, en ej annan lik.

3.
Liksom till högtid kläds var äng,
var glänta är en blomstersäng,
och härlig vaggas åkerns skörd,
av himlens varma vindar rörd.

4.
Ja, ute är nu sommartid
med jorden grön och himlen blid.
Hur är det i vår egen själ,
är sommartid i den jämväl?

5.
Har otrons kalla vinter flytt,
har hjärtat livats upp på nytt
av nådens evigt klara sol
som skiner från Guds kungastol?
6.
Ack, fattigt blommar jorden här,
hur härlig än dess fägring är,
mot mänskans själ i tro och hopp,
när livets sol för den gått opp.

7.
Den solen blid, den solen klar,
som varit, förrän världen var,
hur saligt när vår själ får se
det ljus som endast den kan ge.

8.
O Gud, som låter sommar skön
där ute stråla frisk och grön,
låt inte hellre i vårt bröst
få råda mörker, storm och höst.

9.
Då först är rätt din sommar här,
när ute sol och blomstring är
och i vårt hjärta lyser klart
den sol som icke skapad vart.
 

Johan Ludvig Runeberg 1855
Bearb.

 

 
Om Johan Ludvig Runeberg
Johann Crüger i Wikipedia
Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi