Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Nöd och nåd 359
Samma melodi: 413Bibeln.se: Ps. 130
359      Till dig ur hjärtegrunden

Fransk koral / Strasbourg 1539


 
1.
Till dig ur hjärtegrunden
jag ropar i min nöd.
Du vet den rätta stunden
att ge mig tröst och stöd.
Låt bönen nå ditt öra
och kom med hjälpen, kom!
I nåd vill du ju höra
vad än jag ber dig om.

2.
Vem kan väl skuldlös gälla
för lagens stränga bud?
Vem bland oss kan väl ställa
sig syndfri inför Gud?
Men, fast jag ej är värdig,
i Kristus du mig ser
förlåten och rättfärdig
och dömer mig ej mer.
3.
Min tro, mitt hopp jag ställer
till löftet du har gett,
att i den dom du fäller
skall nåd gå före rätt.
Du som min själ rannsakar,
till dig jag längtar mer
än väktaren som vakar
till dess han dagen ser.

4.
Gud, Israel, till Herran
dig med förtröstan vänd.
Han råder när och fjärran,
är överallt bekänd.
Vi finner liv och hälsa
i hans barmhärtighet.
De sina skall han frälsa
från synd och farlighet.
 

Clément Marot 1539
Lars Wivallius 1625
Bearb.

 

 
Se psalm 268 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi