Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 424
424      Min Gud är en väldig hjälte

Henry Weman 1937


 
1.
Min Gud är en väldig hjälte,
som ej sänder frid, men svärd.
Rättfärdighet heter hans bälte,
och rättvist han dömer sin värld.
När sanning och rätt förjagas,
han reser sig upp i harm,
och svartaste mörker dagas,
när Herren blottar sin arm.

2.
O Gud, du densamme förbliver,
och god är din nitälskans glöd.
Så låt oss få känna din iver
i luttrande smärta och nöd.
Låt pröva vårt väsen och skilja
från slagget dess rena järn,
och härda och stärk vår vilja
till sanningens vakt och värn.
3.
Låt mig bli en pil på din båge,
en pil som flyger åstad
lik en flammande ljungeldslåge
mot fiendehärars rad.
Låt mig bli en hammare, svingad
mot falska gudar av dig,
en budkavel, rastlös och vingad,
som bådar till Herrens krig.

4.
Man söker ej bortskjutna pilar,
och hammaren kastas i vrån,
förgäten budkaveln vilar,
vad mer är en människas son?
Att leva är strid och fara,
att leva är storm och brand.
För mig är det nog att få vara
ett verktyg i Herrens hand.
 

Karl Gustaf Emil Liedgren 1912

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi