Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Guds kyrka Kyrkoåret 842
842      Lilla lammet följer stjärnans glans

Anna Brummer 2003


 
1. Lilla lammet följer stjärnans glans hela vägen.
Ser det allra finaste som fanns. Finner barnet.
Barnet heter Jesus, barnet heter Jesus.
Lilla lammet står i stjärnans glans. Ser på barnet.

2. Alla herdar följer stjärnans glans hela vägen.
Ser det allra finaste som fanns. Finner barnet.
Barnet är Guds gåva, barnet är Guds gåva.
Alla herdar står i stjärnans glans. Ser på barnet.

3. Tre kameler följer stjärnans glans hela vägen.
Ser det allra finaste som fanns. Finner barnet.
Barnet är vår konung, barnet är vår konung.
Tre kameler står i stjärnans glans. Ser på barnet.

4. Vise männen följer stjärnans glans hela vägen.
Ser det allra finaste som fanns. Finner barnet.
Barnet är vår frälsare, barnet är vår frälsare.
Vise männen står i stjärnans glans. Ser på barnet.

5, Du och jag ska följa stjärnans glans hela vägen.
Vi ska se det finaste som fanns: finna barnet.
Barnet gör oss glada, barnet gör oss glada.
Du och jag får stå i stjärnans glans, se på barnet.


finska
1. Valonsäde pikku lampaan vie seimen luokse
pian ihanimman näyttääkseen: pienen vauvan.
Jeesus on se lapsi, aivan pieni vauva.
Pikku lammas taivaan loisteessa katsoo lapseen.

2. Valonsäde paimenjoukon vie seimen luokse
pian ihanimman näyttääkseen: pienen vauvan.
Jeesus on se lapsi, aivan pieni vauva.
Paimenjoukko taivaan loisteessa katsoo lapseen.

3. Valonsäde kameleita vie seimen luokse
pian ihanimman näyttääkseen: pienen vauvan.
Jeesus on se lapsi, aivan pieni vauva.
Kamelitkin tähden loisteessa katsoo lapseen.

4. Valonsäde tietäjätkin vie seimen luokse
pian ihanimman näyttääkseen: pienen vauvan.
Jeesus on se lapsi, aivan pieni vauva.
Tietäjätkin tähden loisteessa katsoo lapseen.

5. Valonsäde meidät kaikki vie seimen luokse
pian ihanimman näyttääkseen: pienen vauvan.
Lapsi ilon antaa, lapsi ilon antaa.
Tule, tule, taivaan loisteessa katso lapseen!
 

Anna Brummer 2003
Pekka Kivekäs (finsk övers.)

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi