Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Nyår 38
38      Välsignat vare Jesu namn

Medeltida melodi / Souterliedeken 1540


 
1.
Välsignat vare Jesu namn
vår Gud till pris och ära,
det ger oss skydd och säker hamn,
där vi är Herren nära.
Betryckta här i världen
vi i hans namn dock styrka har
och rätt att kalla Gud vår far.
Hans Ande leder färden.

2.
I himlen, liksom på vår jord,
skall alla knän sig böja
och Jesu namn och Herrens ord
skall ondskan undanröja.
Ej annat namn är givet,
som frid och salighet kan ge,
än det han bar, vår Frälsare.
Så är det sagt och skrivet.

3.
I Jesu namn en kristen kan
all mörkrets makt förskräcka,
den nåd som han hos Jesus fann
skall hela livet räcka.
Det namnet skall beskära
de sorgsna tröst, de sjuka ro,
det ned i själva dödens bo
skall livets budskap bära.
4.
Vår Gud har lovat salighet
till alla Jesu vänner
som Herrens namn med trofasthet
åkallar och bekänner.
När domsbasunen ljuder
i Jesu namn de lugna går
inför hans tron, och trygga står
när Gud till domen bjuder.

5.
Så upp, min själ, att Jesu namn
med helig andakt prisa.
Se, öppnad är för dig hans famn,
han vill dig kärlek visa.
Hans ord får du som gåva,
hans dyra namn är Frälsare
och syndares Förlossare.
Det må vi evigt lova.
 

Laurentius Petri Nericius (d.ä.) 1567
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi